Εφάπαξ: Το Ταμείο μειώνει εντυπωσιακά τις εκκρεμότητες απέναντι στους δικαιούχους

Σημαντική μείωση σημείωσαν από τις αρχές του 2018 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) σε ό,τι αφορά την έκδοση των εκκρεμών εφάπαξ.

«Στόχος του Ταμείου είναι μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων παροχής εφάπαξ να έχει περαιτέρω μειωθεί κατά το ήμισυ, με σκοπό οι εκκρεμότητες άνω των 90 ημερών να έχουν ελαχιστοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019» επισήμανε ο διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ, Νίκος Μπρίκης.

Σημειώνεται ότι στους τομείς πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), όπως και σε ορισμένους τομείς του ιδιωτικού τομέα, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των εφάπαξ πρόκειται να μηδενιστούν στο τέλος Δεκεμβρίου 2018.

Οι εκκρεμείς αιτήσεις άνω των 90 ημερών υποχώρησαν κατά 50% στις 31/10/2018, φτάνοντας στις 23.958, από 48.706 που ήταν στις 31/12/2017.

Αντίστοιχα, το κόστος τους στο δεκάμηνο μειώθηκε κατά 60% και διαμορφώθηκε στα 268,58 εκατ. ευρώ, από 665,25 εκατ. ευρώ.
Τον Οκτώβριο το ΕΤΕΑΕΠ πλήρωσε επιπλέον 3.396 δικαιούχους, αυξάνοντας τον αριθμό των αποφάσεων που εκδίδει μηνιαίως.

Σε ό,τι αφορά το ποσό από την επιχορήγηση που έχει απορροφήσει το ΕΤΕΑΕΠ το τελευταίο δεκάμηνο (31/12/2017 έως 31/10/2018), αυτό ανέρχεται στα 354,58 εκατ. ευρώ. Το σύνολο της επιχορήγησης που έχει δοθεί στο Ταμείο για το 2018 φτάνει τα 461,83 εκατ. ευρώ, ενώ απομένουν ακόμη 107,25 εκατ. ευρώ για να καλύψουν τις νέες αποφάσεις εφάπαξ παροχών του επόμενου διμήνου.

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων διαδραμάτισαν οι ομάδες εργασίας που συστάθηκαν για τον σκοπό αυτό, από υπαλλήλους όλων των διευθύνσεων του ΕΤΕΑΕΠ.

 

SHARE