ΕΕΤ: Αναστέλλεται η πληρωμή ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για 6 μήνες

Σε μέτρα προκειμένου να στηρίξουν τις συνεπείς επιχειρήσεις – δανειολήπτες τους προχωρούν οι εγχώριες τράπεζες.  Την διευκόλυνση των επιχειρήσεων ανακοινώνει η Ελληνική Ενωση Τραπεζών σε σχέση με τις οφειλές στεγαστικών δανείων. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: H Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να στηρίξουν ενεργά την ελληνική οικονομία. Οι Ελληνικές … Continue reading ΕΕΤ: Αναστέλλεται η πληρωμή ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για 6 μήνες