ΕΕΣΥΠ: Τα οφέλη των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της

Η συγκέντρωση σημαντικών δημοσίων επιχειρήσεων κάτω από μία ενιαία εταιρική μορφή όπως αυτή της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία στις επιχειρήσεις αυτές να επωφεληθούν από κοινές ενέργειες και δράσεις οι οποίες μπορούν να συναφθούν μεταξύ τους.

Όπως διαβάζουμε και στο εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του Α. Δ. Παπαγιαννίδη στη Ναυτεμπορική  με τίτλο «Τι κρύβει ένα όνομα» αναφερόμενος στην ΕΕΣΥΠ γράφει:
«Τα θέματα αμφιλεγόμενης διαχείρισης όπως εμφανίζονται σε μια επιχείρηση έτσι ισχύουν και για το Δημόσιο και πάντως για τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 Αυτό είχαμε επιχειρήσει να δείξουμε προ εβδομάδων στο σημείωμα της 15/4 όταν αναφερθήκαμε στην λειτουργιά του Υπερταμείου δηλαδή της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας/ΕΕΣΎΠ που ακριβώς έχει/πρέπει να έχει την ευθύνη και του στρατηγικού σχεδιασμού και της συγκροτημένης πλαισίωσης των σημαντικών δημόσιων επιχειρήσεων και των άλλων επίσης σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που έχει στην ευθύνη της .Επιχειρώντας να δημιουργήσει μια λογική ενιαίας, πάντως συγκροτημένης διαχείρισης όλου αυτού του συνόλου η ΕΕΣΥΠ έχει προσπαθήσει να στήσει σειρά ενεργειών: από κοινού διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων ενοποίηση δικτύων και υποδομών των θυγατρικών της με τη δημιουργιά κοινής πλατφόρμας GIS, ακόμη ακόμη και ενιαίας προσέγγισης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εταιρειών με ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και υποδομών, επαναχρησιμοποίηση απόβλητων κοκ.

 Εδώ που τα λέμε το What’s in a name ισχύει και για το ίδιο το Υπερταμείο που έτσι βαφτίστηκε από εμάς τους δημοσιογράφους, Και καταλήξαμε ενώ αποτελεί μια προσπάθεια ορθολογικής οργάνωσης της δημόσιας περιουσίας ξεπεράσματος της καταπάτησης στα ακίνητα του Δημοσίου, υπέρβασης της παρεοκρατίας στις δημόσιες επιχειρήσεις, εισαγωγής κανόνων και διαφάνειας, να το περιγράφουμε κάτι σαν σακούλι με περιουσιακά στοιχεία στη διάθεση των κακών ξένων. Και σ’ αυτήν την περίπτωση του Υπερταμείου/ΕΕΣΥΠ και στις άλλες των πρωτογενών πλεονασμάτων ή της εταιρικής διακυβέρνησης η πρόκληση ήταν και παραμένει η επεξήγηση. Η δημόσια πεισματική πειστική επεξήγηση του περιεχομένου και της αληθινής λειτουργίας. Δύσκολα πράγματα.»

Συμπληρώνοντας στα παραπάνω  σημειώσουμε ότι η ΕΕΣΥΠ, η οποία εκτός των άλλων έχει την ευθύνη του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού και του συντονισμού κοινών τακτικών ενεργειών, κινούμενη προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη διοργανώσει δυο συναντήσεις εργασίας των διοικήσεων των θυγατρικών της επιχειρήσεων (στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 2018 και στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2019) με βασικό ζητούμενο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πεδίων συνεργασίας προκειμένου να δημιουργηθούν απτά οφέλη για τους χρήστες.

Στην τελευταία συνάντηση παρουσιάστηκαν από τις διοικήσεις των θυγατρικών σειρά προτάσεων μεταξύ των οποίων:

·       η από κοινού διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, μέσω συνεργασιών και κοινών επενδυτικών οχημάτων αλλά και η περαιτέρω αξιοποίηση των Ολυμπιακών Ακινήτων και μεγιστοποίηση της χρήσης τους από τις θυγατρικές

·       ο μετασχηματισμός καταστημάτων σε one stop shops για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού

·       η σημασία ενοποίησης των ακινήτων, δικτύων και υποδομών μέσα από μια κοινή πλατφόρμα GIS συμβάλλοντας τόσο στην καλύτερη διαχείρισή τους αλλά και, παράλληλα, στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής ταυτότητας για τη χώρα μέσα από ευκαιρίες για επιχειρηματικές κινήσεις

·       η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσα από κοινές δράσεις για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), και κυρίως την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και υποδομών, ενώ επίσης μελετάται η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

·       η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας εταιρειών που είναι πιο έμπειρες σε θέματα όπως προγράμματα υγιεινής και ασφάλειας,  έρευνας & ανάπτυξης (R&D) κ.ά.

·       η οργάνωση κοινών δράσεων εθελοντισμού

Η εδραίωση σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των θυγατρικών βοηθά τις εταιρείες να ανταποκριθούν καλύτερα στις νέες τάσεις και να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, με απτά αποτελέσματα. Επίσης, βοηθάει στη δημιουργία μίας νέας και σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας που θα ενισχύσει τόσο την οικονομική όσο και την κοινωνική αξία σημαντικών δημόσιων επιχειρήσεων. 

Η ΕΕΣΥΠ, καλείται εκτός των άλλων να αποτελέσει το συντονιστικό όργανο μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών, έτσι ώστε για πρώτη φορά να ασκηθεί μία ενιαία δημόσια επιχειρηματική πολιτική η οποία θα αποφέρει οφέλη όχι μόνο στις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και πρωτίστως στους πολίτες.

 

 

SHARE