ΕΔΟΕΑΠ: Αυξάνεται η αποζημίωση στους ασφαλισμένους και για μη συμβεβλημένους ιατρούς

Ο ΕΔΟΕΑΠ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του ότι αυξάνει το ποσό της αποζημίωσης για τις επισκέψεις και σε μη συμβεβλημένους ιατρούς. Συγκεκριμένα:

Επίσκεψη σε συμβεβλημένο ιατρό: Ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει συμμετοχή

Επίσκεψη σε μη συμβεβλημένο ιατρό: Ο ασφαλισμένος καταβάλλει το ποσό που ζητείται από τον ιατρό. Εφόσον υποβάλει τα παραστατικά στον ΕΔΟΕΑΠ, αποζημιώνεται με 30 ευρώ (από 20 ευρώ που ήταν έως τώρα)

Επίσκεψη σε συμβεβλημένο ιατρό με αυτοπαραπομπή (διενέργεια επιπλέον διαγνωστικής εξέτασης από τον ίδιο ιατρό, π.χ. τρίπλεξ): Ο ασφαλισμένος καταβάλλει και αποζημιώνεται για το 50% της αυτοπαραπομπής

Επίσκεψη σε μη συμβεβλημένο ιατρό με αυτοπαραπομπή (διενέργεια επιπλέον διαγνωστικής εξέτασης από τον ίδιο ιατρό, π.χ. τρίπλεξ): Ο ασφαλισμένος καταβάλλει και αποζημιώνεται για το 50% της αυτοπαραπομπής (πλέον της αποζημίωσης για την επίσκεψη).

SHARE