Ε.Κ.Π.Α.: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κανονιστική Συμμόρφωση

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη του 10ου κύκλου του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση, την 1 η Απριλίου 2019.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει το βασικό ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση, και στη συνέχεια να μεταδώσει βασικά εργαλεία για την ορθότερη οργάνωση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μια εταιρεία. Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχει προκαλέσει η πολυπλοκότητα των αγορών, να αντιμετωπίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και να εξασφαλίζουν βιώσιμη λειτουργία.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη στην Κανονιστική Συμμόρφωση με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Πρόγραμμα δομείται σε οχτώ (8) εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 64 ώρες εκπαίδευσης και διαρκεί δέκα (10) εβδομάδες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει εφαρμοσμένη ανάλυση, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων και συνοδεύεται από προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Κάθε εκπαιδευτική εβδομάδα, αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό που αντιστοιχεί σε αυτήν, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο μελέτης και η σχετική βιβλιογραφία.

Στη διάρκεια της 6ης εβδομάδας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν γραπτή εργασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με θέμα που θα αναφέρεται στο υλικό των πρώτων πέντε διδακτικών εβδομάδων.

Στη διάρκεια της 10ης εβδομάδας θα υπάρξει γραπτή εξέταση που θα αναφέρεται στο υλικό όλων των προηγούμενων διδακτικών εβδομάδων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαθέτει φόρμα επικοινωνίας (forum), ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τους εισηγητές. Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 15 Φεβρουαρίου και θα έχει διάρκεια έως τις 20 Μαρτίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.compliance.econ.uoa.gr/

SHARE