ΔΝΤ: H υψηλή παραοικονομία στην Ελλάδα πλήγμα για τις μειώσεις φόρων

Το μέγεθος της παραοικονομίας μειώθηκε σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει σημαντικό, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Η νέα έκθεση του ΔΝΤ υποστηρίζει ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων, η οποία θα επικεντρώνεται σε ειδικούς για κάθε χώρα οδηγούς, προκειμένου να καταπολεμηθεί με επιτυχία η παραοικονομία, καθώς είναι επιζήμια για τη μείωση της φορολογίας.

Το ποσοστό της παραοικονομίας είναι σημαντικό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και κυμαίνεται από λιγότερο από 10% έως πάνω από 40% του ΑΕΠ. H Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 30%, πράγμα που σημαίνει ότι επηρεάζονται αρνητικά η φορολογία, οι κοινωνικές παροχές και η απασχόληση.

Σε χώρες με καλύτερη οικονομία, η παραοικονομία τείνει να είναι μικρότερη σε περίπου 10% με 20% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο.

Οι αναδυόμενες οικονομίες έχουν υψηλότερο επίπεδο παραοικονομίας, δηλαδή περίπου 30%  με 35% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο. Το μέγεθος της παραοικονομίας είναι πάνω από το 40% του ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες και ακόμη υψηλότερες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι πίνακες δείχνουν το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ευρώπη με βάση τις νέες εκτιμήσεις για το 2016:


Το μέσο μέγεθος της παραοικονομίας στην Ευρώπη παρέμεινε σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Σε πολλές χώρες η παραοικονομία αυξήθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 (π.χ. στην Κροατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, Σερβία), ενώ σε άλλες μειώθηκε (τσεχική Δημοκρατία, Μακεδονία).

Στις περισσότερες χώρες η παραοικονομία αυξήθηκε κυρίως την περίοδο 2008-2010 και στη συνέχεια μειώθηκε πριν από την κρίση. Το μέγεθος της παραοικονομίας είναι μικρότερο στις πιο ανεπτυγμένες χώρες.

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες που είχαν αύξηση της παραοικονομίας, ειδικά στα έτη που εκδηλώθηκε η κρίση.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, η παραοικονομία στην Ελλάδα μπορεί να μειώθηκε ελαφρώς τα τελευταία χρόνια, όμως παραμένει στο επίπεδο του 30%, που είναι αρκετά υψηλό.

 

SHARE