Διοικητικές αλλαγές στη Folli Follie – Στο ΔΣ ο Π.Αλεξάκης

Την παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Folli Follie υπέβαλε ο κ. Δημήτριος Βαλαχής, με την εταιρεία να ανακοινώνει πως ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης θα τον αντικαταστήσει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και τον νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνει ότι ο κ. Δημήτριος Βαλαχής υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 7 Απριλίου 2020 για προσωπικούς λόγους. Σε αντικατάσταση του κ. Βαλαχή εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού, ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία ανακοινώνει την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. HAOLEI ZHANG – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας παραμένει η ίδια

SHARE