Δημοσιονομικό Συμβούλιο Π. Κορλίρας: Οι προκλήσεις για οικονομία – τράπεζες το 2019

“Η μεγάλη πρόκληση είναι η πλήρης ανάκτηση και εμπέδωση της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής, στη διάρκεια μάλιστα ενός εκλογικού έτους, παρ’ όλες τις εντάσεις που ενδέχεται να αναπτυχθούν” αναφέρει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Παναγιώτης Κορλίρας προλογίζοντας την Φθινοπωρινή Έκθεση. Προσθέτει ότι “στους στόχους αυτούς η οικονομική πολιτική και οι περί αυτήν αντίλογοι πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένοι”.

Ο κ Κορλίρας επισημαίνει ότι το καλό σενάριο είναι η αποκλιμάκωση των αποδόσεων του 10ετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου και η επιτάχυνση του θετικού momentum στις αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Αναφέρει επίσης ότι μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής τον περασμένο Αύγουστο, η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις.

Στο διεθνές περιβάλλον επικρατούν συνθήκες αστάθειας και αβεβαιότητας, όπως αποτυπώνονται και στις χρηματαγορές. Ταυτόχρονα, η επιτάχυνση των επενδύσεων και η αποκατάσταση της ομαλότητας στην χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας αποτελούν προϋποθέσεις για τη συνέχιση και επιτάχυνση της ανάκαμψης, χωρίς εκπτώσεις στη δημοσιονομική σταθερότητα.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 2019

1. Η πορεία εξομάλυνσης της λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί και η διατήρηση ικανοποιητικής ροής καταθέσεων. Ο βαθμός πιστωτικής επέκτασης που μπορεί να επιτευχθεί το 2019 υπό αυτές τις προϋποθέσεις θα συνεισφέρει σημαντικά στην τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων ή, σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τις ανακόψει.

2. Η πορεία βελτίωσης των συνθηκών δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου καθώς και των ελληνικών επιχειρήσεων από τις διεθνείς αγορές, η οποία συνδέεται ως ένα βαθμό και με τη διεθνή πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Η περαιτέρω αποκλιμάκωση των αποδόσεων τίτλων ελληνικού Δημοσίου (από 6% σε 4% και 3,8% αντίστοιχα για τα έτη 2017, 2018 και 2019 σύμφωνα με τις υποθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να βελτιωθούν δραστικά οι όροι δανεισμού για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενώ θα συμβάλουν στην ανάταξη του επενδυτικού κλίματος και της εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία.

3. Η εξέλιξη του δημογραφικού ζητήματος και οι επιπτώσεις των ροών μετανάστευσης Ελλήνων, νέων στην ηλικία και με αυξημένα προσόντα, στο εξωτερικό. Ο παράγοντας αυτός θεωρείται κρίσιμος τόσο για την εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας, όσο και για τη διαμόρφωση των εισοδημάτων από εργασία. Επιπλέον, επιδρά στη συμβολή της εργασίας στη διαμόρφωση του δυνητικού προϊόντος της ελληνικής οικονομίας.

4. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες σχετικά με την παγκόσμια ανάπτυξη και το διεθνές περιβάλλον. Προέρχονται κυρίως από τις διαταραχές στο διεθνές εμπόριο που προξενεί η άνοδος του εμπορικού προστατευτισμού, από το υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος ορισμένων ισχυρών οικονομιών καθώς και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της ανατολικής Μεσογείου καθώς και από το προσφυγικό ζήτημα. Κρίσιμα ζητήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση με επιπτώσεις και για την χώρα μας, αποτελούν η διαχείριση του δημοσιονομικού προβλήματος της Ιταλίας και η διευθέτηση του ζητήματος της απόσχισης της Μ. Βρετανίας (Brexit) από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5.Το αρνητικό ιστορικό προηγούμενο ενός εκλογικού δημοσιονομικού κύκλου με αποσταθεροποιητική δυναμική διαχρονικά, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Το φαινόμενο βεβαίως περιορίστηκε δραστικά στην περίοδο εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά εφεξής δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Οι κοινωνικές πιέσεις που πηγάζουν από τη μακρόχρονη εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας και διεγείρονται από θεμιτές ή μη προσδοκίες που μπορεί να στηρίξει η λήξη της περιόδου μνημονιακής εποπτείας σηματοδοτούν μια περίοδο εύλογης ανόδου των κοινωνικών εντάσεων. Το γεγονός ότι η περίοδος αυτή συμπίπτει με ένα εκλογικό έτος θα αποτελέσει μια ισχυρή δοκιμασία για τις νέες δομές και τις δυνάμεις υποστήριξης της συνεπούς εκτέλεσης της δημοσιονομικής πολιτικής όπως έχει σχεδιαστεί και πρόκειται να εγκριθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.

SHARE