Διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των Ομαδικών Προγραμμάτων της Eurolife FFH

Υψηλή απόδοσητης τάξης του 2,78%,κατέγραψε το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των Ομαδικών Προγραμμάτων διαχείρισης κεφαλαίου της EurolifeFFH το 2020, αποδεικνύοντας ότι σε μία χρονιά με ιδιαίτερες διακυμάνσεις και γεμάτη αστάθμητους παράγοντες, η εταιρεία υπερέχει στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Γιατί για τη EurolifeFFH αξία έχει να υποστηρίζει όλους αυτούς που εμπιστεύονταιτα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στο σύγχρονο περιβάλλον.

Η υψηλή αυτή απόδοση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς αποδόσεων που διαχρονικά απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι των ομαδικών προγραμμάτων διαχείρισης κεφαλαίου της EurolifeFFH (6,01% το 2017, 5,90% το 2018 και 4,02% το 2019).

Τα Ομαδικά Προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίων (συνταξιοδοτικά προγράμματα)αποτελούν μία εξαιρετικά σημαντική παροχήτων επιχειρήσεωνπρος τους εργαζόμενους, καθώς συνδυάζουν πλεονεκτήματα, τόσο για την ίδια την επιχείρηση, όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό της. Η αξία και η συμβολή αυτών των προγραμμάτων γίνεται ακόμη πιο ουσιαστική στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, μιας και είναι σε θέση να δημιουργούν ένα περιβάλλον σιγουριάς και ασφάλειας που αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη ενός οργανισμού.

Ορισμένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου είναι ότι δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, προβάλλει το σύγχρονο προφίλ του εργοδότη, παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο ανταμοιβών και αποτελεί κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας.Παράλληλα, προσφέρει φορολογικά οφέλη, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την ενθάρρυνση της μακροχρόνιας αποταμίευσης και την ενίσχυση των συνταξιοδοτικών παροχών στον τρίτο πυλώνα.

«Σε αντιδιαστολή με το τρέχον επενδυτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σχεδόν μηδενικά επιτόκια, η Eurolife FFH πέτυχε απόδοση 2,78% στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, χωρίς να εκτίθεται σε υψηλό ρίσκο, αποδεικνύοντας έμπρακτα την τεχνογνωσία και εμπειρία της στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων», δήλωσε ο κ.Λεωνίδας Σίδερης, Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων και Affinities της Eurolife FFH,προσθέτοντας ότι «στόχος μας είναι το 2021 να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας καλύπτοντας τις σύγχρονες και μελλοντικές τους ανάγκες».

SHARE