Δέλτα Τεχνική: Ολοκληρώθηκε η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου στη Μεσσηνία

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες ενοποίησης της σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου που κατασκεύαζε η ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στην περιοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος στην Περιφέρεια Μεσσηνίας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το έργο ανήκει στη θυγατρική εταιρεία  “Δέλτα Αιολικά Πάρκα Δυτικής Πελοποννήσου ΑΕ” και χρηματοδοτήθηκε με τη συμβολή και της επιτυχημένης “Πράσινης” Ομολογιακής έκδοσης ύψους 6,5 εκ. €, που διαπραγματεύεται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που υλοποιεί μέχρι σήμερα ο Όμιλος εταιρειών Δέλτα Τεχνική στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με εγκατεστημένη ισχύ 12MW, το οποίο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στον κύκλο εργασιών του Ομίλου. Το Αιολικό Πάρκο αποτελείται από έξι (6) ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 2.0ΜW η καθεμία. Με την παράδοση του νέου έργου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου Δέλτα υπερβαίνει τα 16MW.

Σημειώνουμε εδώ, ότι ο όμιλος εταιρειών Δέλτα Τεχνική, διαθέτει ακόμα 4,24 MW, Αιολικών και Φωτοβολταϊκών σταθμών σε λειτουργία καθώς και 55,35 MW σε ώριμες άδειες Αιολικών και Μικρών Υδροηλεκτρικών για εγκατάσταση το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να τις υλοποιήσει.

SHARE