DBRS: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε ΒΒ low – Ανάπτυξη στο 2,3% -«Βαρίδι» τα υψηλά NPEs

Σε αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου σε ΒΒ (Low) από Β (High) προχώρησε η DBRS την Παρασκευή, μεταβάλλοντας παράλληλα την τάση (trend) σε σταθερή από θετική.

Η αναβάθμιση από τον καναδικό οίκο αξιολόγησης έρχεται ως «ουρά» της πρόσφατης αντίστοιχης αναβάθμισης από την Fitch το Μάρτιο, και αναμενόταν ευρέως, σε αντίθεση με την Standard & Poor’s, η οποία την Παρασκευή διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγησή της για Ελλάδα.

Oπως αναφέρει ο οίκος, η αναβάθμιση αντανακλά την επιτυχημένη ολοκλήρωση δυο μεταμνημονιακών αξιολογήσεων, την έξοδο στις αγορές με έκδοση ομολόγου και την έγκριση της εκταμίευσης του 1 δισ. ευρώ προς την Αθήνα.

Η DΒRS προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης φέτος στο 2,3% από ρυθμό 1,9% το 2018. Παράλληλα, εκτιμά ότι η Ελλάδα θα υπερβεί το στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2018.

Στον αντίποδα, η DBRS προειδοποιεί για τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία, με βασικότερο το υψηλό επίπεδο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) των ελληνικών τραπεζών, παρά τη σαφή μείωσή του.

Επισημαίνει ότι ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα βοηθήσει στην περαιτέρω μείωση τους, καθώς θέτει πιο αυστηρά κριτήρια απ’ ότι το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου ένας δανειολήπτης να τεθεί υπό καθεστώς προστασίας.

Ο οίκος αξιολόγησης τοποθετεί τον κίνδυνο αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grexit) στην κατηγορία MEDIUM (μέτριος κίνδυνος).

 

Αναλυτικά τι οδήγησε στην αναβάθμιση – Γιατί άλλαξε το trend σε σταθερό

Όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης στην ανακοίνωσή του «από την τελευταία αξιολόγησή μας, η Ελλάδα και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ολοκλήρωσαν επιτυχώς την πρώτη και τη δεύτερη αξιολόγηση στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας της ελληνικής οικονομίας.

Το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να ενισχυθεί κατά 2,3% το 2019 από 1,9% το 2018. Θεωρούμε ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2018 έχουν υπέρ-καλυφθεί. Επιπρόσθετα η Ελλάδα επέστρεψε στις αγορές χρέους. Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει αυτές τις εξελίξεις.

Η απόφαση για αλλαγή του trend από «Θετικό» σε «Σταθερό» αντικατοπτρίζει την πιθανότητα η Ελλάδα να συνεχίσει να ακολουθεί το μονοπάτι το μεταρρυθμίσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) των ελληνικών τραπεζών.

Η DBRS εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα για το χρέος, γεγονός που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών.
Η Ελλάδα αναμένεται να πληρώσει πρόωρα το ποσό των 3,6 έως 3,7 δισ. δολαρίων στο ΔΝΤ εκ του συνολικού δανείου των 9,5 δισ. δολαρίων, κάτι που αποτυπώνει και την ιδιαίτερα θετική και ενεργητική διαχείριση του χρέους από την ίδια τη χώρα.

Την ίδια στιγμή, όμως, το χρέος παραμένει υψηλό, ενώ το δημοσιονομικό μείγμα, το οποίο σαφώς προσφέρει τη δυνατότητα για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, βρίσκεται αντιμέτωπο με προκλήσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Επιπρόσθετα το επίπεδο των NPEs είναι εξαιρετικά υψηλά, μειώνοντας την ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία.

Πως θα έρθει η επόμενη αναβάθμιση (ή… υποβάθμιση)

Αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε νέα αναβάθμιση είναι

1) η συνεχής εφαρμογή δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης,
2) η συμμόρφωση με την παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα
3) η σταθεροποίηση της πρόσβασης στην αγορά ομολόγων και
4) η συνεχιζόμενη βελτίωση της οικονομικής υγείας των τραπεζών.

Αντίθετα, οι παράγοντες ενεργοποίησης πιθανής υποβάθμισης περιλαμβάνουν:

1) την αναστροφή ή την ανατροπή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,
2) ουσιαστική δημοσιονομική ολίσθηση και
3) ενίσχυση της αστάθειας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

SHARE