Δασμάνογλου (γεν. διευθυντής ΕΤΕ): Η Αλυσίδα της Βιώσιμης Διακυβέρνησης είναι προϋπόθεση για το μέλλον

Έχουμε μία καταιγίδα κανονιστικών εξελίξεων, και τα θέματα των ESG έχουν μια φοβερή ανάπτυξη ειδικά στην εποχή με τα την πανδημία του Covid-19 υπογράμμισε στην τοποθέτησή του κατά τις εργασίες του «Fin Forum 2021, Shaping the future of banking & finance» ο Π. Δασμάνογλου, γενικός διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Εθνικής Τράπεζας την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021.

Ο ρόλος του ΔΣ

Από πλευράς διακυβέρνησης, δημιουργείται μια νέα αλυσίδα, η αλυσίδα της βιώσιμη διακυβέρνησης όπου δεν συμμετέχουν μόνο τα θεσμικά όργανα της εταιρείας αλλά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέτοχοι, οι επόπτες, οι πελάτες, σημείωσε στην ομιλία του.
Όποιος μείνει έξω από αυτή την αλυσίδα θα αντιμετωπίσει «επιχειρησιακή μοναξιά», σημείωσε.
Ο ρόλος του ΔΣ είναι ηγετικός καθώς κατευθύνει τις λειτουργίες, διαμορφώνει τις εσωτερικές δομές για την προώθηση και ενσωμάτωση των esg στη διακυβέρνηση της τράπεζας, έχει την ευθύνη να καθορίζει την στρατηγική λαμβάνοντας υπόψη τα ESGs .

Νέα κριτήρια

Tα ESGs γένονται ένα καινούριο πρίσμα για την εξέταση θεμάτων και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων .
Οι νέες συνθήκες εκτιμώ ότι θα οδηγήσουν σταδιακά στην καθιέρωση νέων κριτηρίων καταλληλόλητας μελών ΔΣ .
Στο μέλλον θα πρέπει να πληρούν και γνώσεις και εμπειρία σε θέματα esg όπως ήδη ζητείται για θέματα ξεπλύματος χρήματος από τους επόπτες γεγονός που θα επιδράσει σημαντικά στο μέλλον των πιστωτικών ιδρυμάτων και της εταιρικής διακυβέρνησης

Οι τρεις πυλώνες

Φαίνεται μια πυξίδα διακυβέρνησης που θα πρέπει να την ακολουθήσουμε, για να έχουμε το μέλλον που ονειρευόμαστε ο καθένας για την εταιρεία μας .
Είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή και των τριών πυλώνων των ESGs, όπως πραγματοποιείται στην Εθνική εδώ και 180 χρόνια, όπου συνεισφέρουμε στην κοινωνία, φροντίζουμε το προσωπικό μας , τις δομές διακυβέρνησης μας αλλά και το περιβάλλον.
Συνεπώς οι επιδόσεις των εταιρειών και στους τρεις παράγοντες θα εξετάζονται και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον τα κριτήρια αυτά θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αλλά και για την τιμολόγηση των χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων.

SHARE