Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Επιθετική κίνηση της Εθνικής

 

Το τεράστιο πρόβλημα των δανειοληπτών που πριν την κρίση πήραν στεγαστικό δάνειο σε ελβετικά φράγκα και με την ανατίμηση του νομίσματος κλήθηκαν να πληρώνουν πολύ αυξημένες δόσεις, δεν λύθηκε από τους πολιτικούς, όπως είχαν υποσχεθεί προεκλογικά στους δανειολήπτες, αλλά …από την αγορά.

Η Εθνική τράπεζα, προφανώς λαμβάνοντας υπόψη και πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δανειολήπτες αυτής της κατηγορίας, πρωτοστατεί, προτείνοντας την εξής λύση.

1. Το δάνειο μετατρέπεται σε ευρώ.

2. Από το ποσό του δανείου θα διαχωριστεί εκείνο που αντιστοιχεί στην πραγματική τρέχουσα αξία του ακινήτου, το οποίο θα εξακολουθήσει να τοκίζεται με περίοδο αποπληρωμής 15 ετών. Το υπόλοιπο ποσό του αρχικού δανείου «παγώνει» για την ίδια περίοδο. Άρα, ο δανειολήπτης θα πληρώνει πλέον τις τοκοχρεολυτικές δόσεις για το ένα μέρος του δανείου.

3. Από το υπόλοιπο «παγωμένο» υπόλοιπο του δανείου, ΕΦΟΣΟΝ Ο ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ, θα διαγράφεται κάθε χρόνο, ποσοστό 5%, επί του αρχικού ποσού που θα προκύψει από τον διαχωρισμό (και όχι από το τρέχον, κάθε φορά, υπόλοιπο).

4. Στη λήξη της 15ετίας θα έχει διαγραφεί το 75% του «παγωμένου» μέρους του δανείου.

5. Τότε και αφού έχει αποπληρωθεί το υπόλοιπο τμήμα του δανείου, θα γίνει επανεκτίμηση της αξίας του ακινήτου. Εάν η αξία του είναι μεγαλύτερη από εκείνη που είχε προσδιοριστεί προ 15ετίας, θα πληρώσει  το ποσό που αντιστοιχεί στην τρέχουσα αξία του ακινήτου μείον την αρχική αξία για την οποία έχει ήδη πληρώσει στην 15 ετία. Το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει στην περίπτωση αυτή, θα είναι μέχρι το 25% του «παγωμένου» τμήματος του δανείου, ανεξάρτητα του πόσο θα έχει αυξηθεί η αξία του ακινήτου. Αν η αξία του ακινήτου έχει μειωθεί ή έχει παραμείνει στάσιμη, ο δανειολήπτης δεν θα πληρώσει τίποτα.

Παράδειγμα με αριθμούς

Έστω ότι το εναπομείναν  δάνειο σε ελβετικό φράγκο είναι 200.000 ευρώ. Το ποσό μετατρέπεται σε ευρώ. Εκτιμάται η αξία του ακινήτου και αποτιμάται σε 120.000 ευρώ.

Η πρόταση της Εθνικής θα προβλέπει τον χωρισμό του δανείου σε δύο τμήματα.

1. Σε εκείνο που αντιστοιχεί στην αξία του ακινήτου δηλαδή σε 120.000 ευρώ το οποίο θα πρέπει να αποπληρωθεί εντός 15ετίας.

2. Στο τμήμα που θα «παγώσει» για την 15ετία και για όσο διάστημα το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, το οποίο θα είναι ύψους 80.000 ευρώ.

Το δεύτερο δάνειο θα μειώνεται κάθε χρόνο κατά 5% ήτοι κατά 4.000 ευρώ.

Εφόσον ο δανειολήπτης είναι συνεπής και αποπληρώνει κανονικά το πρώτο μέρος, το «παγωμένο» τμήμα θα έχει μειωθεί στη 15ετία κατά το ποσό των 60.000 ευρώ.

Τότε λοιπόν, γίνεται νέα αποτίμηση της αξίας του ακινήτου και η νέα αξία του αποτιμάται σε 130.000 ευρώ. Με την πρόταση της Εθνικής προβλέπεται πως ο δανειολήπτης θα κληθεί να πληρώσει σε δόσεις το ποσό των 10.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα του «κουρευτεί» το αρχικό δάνειο κατά 70.000 ευρώ.

Αν η αξία του ακινήτου, μετά την 15ετία είναι 140.000 ευρώ ή παραπάνω, θα αποπληρώσει επιπλέον ποσό 20.000 ευρώ, οπότε το όφελος από το κούρεμα διαμορφώνεται σε 60.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που η αξία του ακινήτου είναι ίση ή μικρότερη των 120.000 ευρώ, τότε δεν πληρώνει τίποτα επιπλέον και το όφελος από το κούρεμα φτάνει στο ποσό των 80.000 ευρώ.

SHARE