Χρηματιστήριο: Υπό επιτήρηση ΙΝΤΡΑΛΟΤ και ΒΙΣ

Τη μεταφορά των μετοχών των εταιρειών “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.” (GRS343313003) και “ΒΙΣ.Α.Ε.” (GRS124153008) από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, αποφάσισε η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συνεπεία της μεταφοράς των μετοχών της εταιρίας “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.” από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, αποφασίστηκε η διαγραφή των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί των μετοχών της εταιρείας “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.” (INLOT) με άμεση ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 2.6.12. παρ. 4, 5, 6 και 8 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι ανοικτές θέσεις επί του εν λόγω παραγώγου θα λήξουν αναγκαστικά κατά την ημέρα διαγραφής και θα διακανονιστούν  κανονικά, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του παραγώγου. Για τον υπολογισμό των χρηματικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών κατά τη φυσική παράδοση, θα ληφθεί υπόψη η τελευταία δημοσιευμένη τιμή της υποκείμενης αξίας πριν τη διαγραφή του παραγώγου, ήτοι 0,1360 ευρώ.

Σε συνέχεια της μεταφοράς διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε” από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της εταιρείας.

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας “Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.” με συντελεστή στάθμισης μετοχών 32% και συντελεστή capping 1.0.

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.
Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας “Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.” με συντελεστή στάθμισης μετοχών 32% και συντελεστή capping 1.0

Δείκτης ATHEX Select
Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας “FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.” με συντελεστή στάθμισης μετοχών 33% και συντελεστή capping 1.0.

FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς
Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Δείκτης FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας “LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.” με συντελεστή στάθμισης μετοχών 39% και συντελεστή capping 1.0.

FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή
Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Σημειώνεται πως οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2020

SHARE