Χρηματιστήριο: Pasal και Δομική Κρήτης στην Κύρια Αγορά

Οι μετοχές των εταιρειών Pasal και Δομική Κρήτης θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η έναρξη θα γίνει από τη Δευτέρα 19/10/2020 και κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

SHARE