Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη και ζημιές στις εισηγμένες εταιρείες στο Α’ εξάμηνο 2019

Ενίσχυση των κερδών κατά 117% και του τζίρου κατά 2,5% εμφάνισαν οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες στο α’ εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η BETA Χρηματιστηριακή και με βάση τους δημοσιοποιημένους ισολογισμούς 164 εισηγμένων εταιρειών προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 35,89 δισ. ευρώ, με τα κέρδη μετά από φόρους να φτάνουν στα 1,19 δισ. ευρώ. 

Όπως τονίζει η BETA:

– Η πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 16 ενίσχυσε τα λειτουργικά αποτελέσματα
– Οι υπεραξίες από ομόλογα και ακίνητα ενίσχυσαν τα μεγέθη
– Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν από τους φορολογικούς συντελεστές
– Βελτιώσεις στον ορίζοντα λόγω φορολογίας, επιτοκίων και προσδοκιών ζήτησης.

Από το σύνολο των 164 εισηγμένων οι 104 ήταν κερδοφόρες και οι 60 ζημιογόνες. Από τις κερδοφόρες οι 44 κατέγραψαν αύξηση, οι 43 μείωση, ενώ οι υπόλοιπες 17 επέστρεψαν στην κερδοφορία. Σε  ό,τι αφορά τις ζημιογόνες οι 22 εμφάνισαν ενίσχυση των ζημιών, οι 23 μείωση, ενώ 15 κατέστησαν ζημιόγονες στο εξάμηνο. 

BETA ΑΧΕΠΕΥ: Αύξηση 117% στα κέρδη των εισηγμένων στο α' εξάμηνο

 

Όπως εξηγεί ο Μάνος Χατζηδάκης, υπεύθυνος Τμήματος Ανάλυσης της Beta:

“Οι εταιρίες στο πρώτο εξάμηνο του 2019 κράτησαν τα κεκτημένα και έδειξαν ότι έφθασαν ως εδώ χωρίς πυροτεχνήματα και δημιουργική λογιστική.

Το α’ εξάμηνο μπορεί να θεωρηθεί ειδικών συνθηκών καθώς η ζήτηση στην Ελλάδα, αγορά που αποτελεί και το βασικό πεδίο δραστηριοποίησης των περισσότερων εταιριών επηρεάστηκε από γεγονότα υψηλού ειδικού βάρους: βαρύς χειμώνας, δίμηνη προεκλογική περίοδος, θετική χρηματιστηριακή συγκυρία, αυξημένη ζήτηση στα ακίνητα και τραπεζικός κλάδος επιτέλους σε ένα τρίμηνο λειτουργικής ισορροπίας που άφησε υποσχέσεις.

Πέρα από τις κλαδικές ιδιαιτερότητες υπήρξαν και αλλαγές στην αποτύπωση των μεγεθών. Η υιοθέτηση του προτύπου 16 για την απεικόνιση των εξολογιστικών χρηματοδοτήσεων που αφορούν τις μισθώσεις αύξησε το παραγόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα σε σχέση με πέρυσι (Πρατήρια, Λιανικό εμπόριο, Μεταφορές) ενώ ο φορολογικός συντελεστής που χρησιμοποιήθηκε ήταν χαμηλότερος κατά 100 μονάδες βάσης με προοπτική να μειωθεί άλλες 400 μονάδες εφόσον ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2019 την ερχόμενη εβδομάδα.

Αν και κλαδικά εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις (ΔΕΗ, αποτιμήσεις αποθεμάτων στα διυλιστήρια, Κατασκευαστικός κλάδος) που προκαλούν θόρυβο στα δεδομένα, η συνολική εικόνα παρέμεινε ισχυρά πλειοψηφικά κερδοφόρα χτίζοντας στην τάση της περυσινής χρονιάς. Ωστόσο δεν παραγνωρίζεται το γεγονός της ισορροπίας των τάσεων μέσα στην περίμετρο της κερδοφορίας καθώς οι εταιρίες που παρουσίασαν αύξηση στα κέρδη είναι πλέον ίδιες σε πλήθος με αυτές που παρουσίασαν χαμηλότερα κέρδη. Η ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων με την προσθήκη όσων εταιριών δημοσιεύουν χρήση (Jumbo, Eπίλεκτος, CPI, Νάκας, Diversa) με βάση το δημοσιευμένο εξάμηνο και τις τάσεις που έχουν προαναγγείλει οι εταιρίες αναμένεται να αυξήσει την παρουσία των κερδοφόρων εταιριών.

Ο τζίρος στο εξάμηνο κινήθηκε μετριοπαθώς θετικά κατά 2,5% στα 35,9 δισ. ευρώ, βοηθούμενος από την αύξηση της ζήτησης στην εγχώρια οικονομία (+1,5%) και την ισχυρή αύξηση που παρατηρήθηκε στον κλάδο ακίνητης περιουσίας (+20%). Οι κλάδοι των μεταφορών, τα Ξενοδοχεία και οι Ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων κινήθηκαν με αύξηση του κύκλου εργασιών από 10% έως 29%, δείγμα της αυξημένης τουριστικής ζήτησης που διαπιστώθηκε στους πρώτους έξι μήνες της χρονιάς.  Καλή εικόνα είχαν και οι εταιρίες Συμμετοχών οι οποίες κατέγραψαν αύξηση δραστηριότητας κοντά στο 10%.

Η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 6,9% στα 4,13 δισ. ευρώ ενισχυμένη και από την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 16. Ενδεικτικές της αύξησης που καταγράφηκε ήταν οι περιπτώσεις των Aegean, Φουρλής, τα διυλιστήρια και οι εταιρίες που έχουν δίκτυο πρατηρίων. Η αύξηση στη λειτουργική κερδοφορία πάντως συνοδεύεται και από αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα των εισηγμένων κατά 11%, γεγονός που δείχνει ότι η μεταβολή δεν είναι απλώς αποτέλεσμα κάποιας λογιστικής άσκησης αλλά είχε και πραγματική επίπτωση στους ισολογισμούς.

Πως εξελίσσονται λειτουργικά και καθαρά κέρδη σε εξαμηνιαία βάση (εκ. ευρώ)

pin

 

Οι εισηγμένες εταιρίες πέτυχαν καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 1,19 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 117%. Εξαιρουμένου του τραπεζικού κλάδου που ήταν καθολικά κερδοφόρος η αύξηση περιορίζεται στο 41% στα 800 εκατ. ευρώ. Η συνεισφορά στο τελικό αποτέλεσμα των εμποροβιομηχανικών εταιριών από τον κλάδο διύλισης παραμένει κυρίαρχη καθώς αν εξαιρεθεί ο κλάδος η αύξηση των κερδών εκτοξεύεται στο 182% στα 536 εκατ. ευρώ.

Τα περιθώρια κερδοφορίας έδειξαν περαιτέρω ισχυροποίηση καθώς στα λειτουργικά επιτεύχθηκε μια βελτίωση της τάξεως των 48 μονάδων βάσης ανεβάζοντας τα λειτουργικά περιθώρια στο 11,5% η οποία αυξάνεται στις 123 μονάδες εφόσον εξαιρεθούν τα διυλιστήρια και τα πρατήρια με τις ιδιαιτερότητες των υψηλών τζίρων ήτοι 14,26% το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα υγιές. Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας τα περιθώρια βρίσκονται στο 2,23% ενισχυμένα κατά 61 μονάδες βάσης ενώ η αφαίρεση των διυλιστηρίων δείχνει ενίσχυση κατά 139 μονάδες βάσης. Ο λόγος για τον οποίο οι εισηγμένες εταιρίες δεν κατάφεραν να εμφανίσουν το σύνολο της ωφέλειας των 100 μονάδων από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή έχει να κάνει α) με το μίγμα του κύκλου εργασιών ο οποίος μόνο κατά το 50% προέρχεται από την εγχώρια αγορά στις εταιρίες του FTSE-25 οι οποίες συνεισφέρουν το 86% των κερδών της αγοράς και β) με τον συντελεστή φορολογίας των κερδών των τραπεζών που παρουσιάζει διαφορές λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Η καθαρή θέση στο τέλος του 2019 είναι αυξημένη κατά 1,8% στα 58,3 δισ. ευρώ κυρίως λόγω της συγχώνευσης της Grivalia με την Eurobank. Ο καθαρός δανεισμός των εισηγμένων εταιριών αυξήθηκε κατά 7% απόρροια και των προσαρμογών λόγω του ΔΠΧΠ 16. Επίσης σε επίπεδο υπολοίπων παρατηρούνται μεγαλύτερες κλίμακας αναχρηματοδοτήσεις με μακροπρόθεσμη διάρκεια (+9,4%) έναντι του βραχυπρόθεσμου δανεισμού (+3,2%), αναμενόμενο λόγω των ευνοϊκότερων όρων αναχρηματοδότησης που επικρατούν αυτή την περίοδο στις κεφαλαιαγορές.

Οι εισηγμένες επιχειρήσεις που δεν έχουν επί της ουσίας δανεισμό είναι 23 και το καθαρό ταμείο που παρουσιάζουν είναι 1,4 δισ. ευρώ με την απουσία της Jumbo να είναι αισθητή στο συνολικό άθροισμα. Σε πολλές περιπτώσεις πλέον τα μετρητά αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της αξίας τους ειδικά αν συγκριθούν με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση τους. Ο συντελεστής καθαρής μόχλευσης αυξήθηκε στο σύνολο στο 0,79 έναντι 0,70 γεγονός που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην ΔΕΗ και τον Κατασκευαστικό κλάδο.

Στις Τράπεζες όπου υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης του β’ τριμήνου τα μεγέθη έδειξαν τάσεις περαιτέρω βελτίωσης. Η προ προβλέψεων κερδοφορία κινήθηκε υψηλότερα από τα επίπεδα του α’ τριμήνου λόγω των υψηλότερων κερδών από προμήθειες που αντιστάθμισε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων αλλά και από ανόργανους παράγοντες (υπεραξία από την απόκτηση θυγατρικής στη Βουλγαρία, έσοδα από πώληση ακινήτων και ομόλογα). Η κερδοφορία από την ανατίμηση των ομολόγων μοιράστηκε μεταξύ εσόδων από διαπραγμάτευση και καθαρής θέσης απορροφώντας την μείωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 16 και ΔΠΧΠ 9. Οι πιστωτικές ζημιές αποκλιμακώθηκαν κατά 43% (έναντι 40% στο α’ τρίμηνο) ωστόσο η κερδοφορία όλων των τραπεζών εξαιρουμένων εκτάκτων και ήταν οριακή για ένα ακόμα τρίμηνο λόγω εξόδων αναδιάρθρωσης, εθελούσιας εξόδου και διακοπτόμενων δραστηριοτήτων. Η συνολική μείωση των NPEs ανήλθε σε 4,5 δισ. στα 79 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 4 δισ. αφορούσαν εγχώρια NPEs. Οι δείκτες των NPE’s για το σύνολο των τραπεζών διαμορφώθηκαν σε 42,9% από 44,5% στο α’ τρίμηνο με την κάλυψη να παραμένει στα επίπεδα του 50% από 49%. Οι βασικοί δείκτες φερεγγυότητας βρίσκονται στο 15,6%, 70 μονάδες βάσης χαμηλότερα από το Q1:19.

Πρωταγωνιστές

Δυνατό σετ αποτελεσμάτων με συνδυασμό κερδοφορίας και ταμειακών ροών εμφάνισαν οι Coca Cola, ΟΠΑΠ, ΟΛΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ενώ ικανοποιητικά ήταν τα μεγέθη της Aegean τηρουμένων των συνθηκών της παραδοσιακής εποχικής ζήτησης. Εξάμηνο συγκέντρωσης με περισσότερη έμφαση στη ρευστότητα για Μυτιληναίο, και ΟΤΕ.

Δυνατούς ισολογισμούς με ισχυρή κερδοφορία είχαν από τον μεσαίο χώρο οι Πλαστικά Κρήτης, Autohellas, Cenergy, ΕΥΔΑΠ, Ευρωπαϊκή Πίστη και Quest. Ξεχώρισαν ακόμα τα ισχυρά κέρδη για ΑΒΑΞ η ολική επιστροφή σε κερδοφορία και ελεύθερες ταμειακές ροές για την Frigoglass και το συνεπές εξάμηνο του Σαράντη.

Στη μικρή κεφαλαιοποίηση ικανοποιητικά αποτελέσματα εμφάνισαν οι Παπουτσάνης, Καράτζης, Flexopack, Λούλης, Κτήμα Λαζαρίδη, Revoil, Profile και Elinoil.

Στην Εναλλακτική αγορά οι περυσινές εξαιρετικές επιδόσεις των Entersoft και E-Net είχαν συνέχεια και βρήκαν μιμητές από τις Optronics και Δελτα Τεχνική που είχαν ένα εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο το 2019.

Στον αντίποδα, τα αποτελέσματα της ΔΕΗ ξεχωρίζουν. Χαμηλότερα των προσδοκιών αποτελέσματα παρουσίασαν ακόμα εταιρίες που επηρεάστηκαν από έκτακτους παράγοντες όπως οι Τιτάν, Ικτίνος, Πλαστικά Θράκης και Ελλάκτωρ. Αρνητικά μεγέθη ή κατώτερα των προσδοκιών ανακοινώθηκαν από MIG, Μπήτρο, Forthnet,, Βαράγκης, Βις, Ακρίτας και Intralot.

Η συνέχεια…

Η ολοκλήρωση της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων έδωσε την αίσθηση ότι οι εισηγμένες προετοιμάζουν τους ισολογισμούς τους για να βγουν στην επίθεση. Εκτός από τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα (Ελληνικό, οδικοί άξονες) και τις ενεργειακές επενδύσεις (Μυτιληναίος, Motor oil, Ελληνικά Πετρέλαια, FSRU) φαίνεται ότι για μια σειρά εταιριών που έχουν τη ρευστότητα και την πρόσβαση σε δανεισμό έχει έρθει η στιγμή της εξόδου από την αναμονή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κινήσεις των Πλαίσιο (λευκές συσκευές), Καράτζης (εργοστάσιο φυσικού αερίου), Quest (νέο κέντρο logistics), ΟΛΠ (Master plan και επέκταση 4ης προβλήτας), Aegean (ανανέωση στόλου), Φουρλής (τρίτος πυλώνας λιανικών πωλήσεων) κλπ. Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων αλλά και η μείωση της φορολογίας λειτουργούν υποστηρικτικά στα εν λόγω εγχειρήματα των οποίων η προστιθέμενη αξία δεν περιορίζεται αυστηρά σε κλαδικά όρια. Οι νέες επενδύσεις είναι το κλειδί για να πάει η κερδοφορία της Αγοράς σε νέα επίπεδα αναφοράς αφού μετά από 8 χρόνια δυσκολιών υπάρχουν οι προϋποθέσεις για νέες πηγές εσόδων.

Ο Τραπεζικός κλάδος σε αυτή την προσπάθεια αναμένεται να έχει ρόλο καθώς η πιστωτική επέκταση έχει ξεκινήσει από τη στεγαστική πίστη. Σε μια οικονομία που ουσιαστικά οι επιχειρήσεις έμαθαν να αυτοχρηματοδοτούνται, η επιστροφή σε κανονικές συνθήκες ρευστότητας θα επιταχύνει την υλοποίηση των έργων βελτιώνοντας παράλληλα το εισόδημα των τραπεζών. Το πλάνο μείωσης των προβληματικών δανείων με τη συνδρομή κρατικών εγγυήσεων είναι προς την κατεύθυνση της επίσπευσης των στόχων μείωσης των NPEs και της επιστροφής σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης ευχέρειας υλοποίησης επενδύσεων. Οι τράπεζες έχουν μειώσει κατά 30 δισ. ευρώ τις μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις τους από το 2016 χωρίς να τραυματίσουν τα εποπτικά κεφάλαια, έχουν ωφέλειες από την ανατίμηση των ομολόγων και την αύξηση των τιμών των ακινήτων και άρα μπορούν να ελπίζουν βάσιμα ότι η ανάπτυξη θα τους βοηθήσει να επαναφέρουν την καθαρή κερδοφορία τους σε κάποια αξιόλογα επίπεδα. Αυτή είναι πλέον η παράμετρος στην οποία εστιάζει η αγορά, έχοντας ξεπεράσει τις ανασφάλειες που προκαλούν τα προβληματικά δάνεια και είναι ο επόμενος λόγος για τον οποίο οι τράπεζες θα διεκδικήσουν καλύτερα επίπεδα αποτίμησης σε σχέση με τα κεφάλαια τους.

Από την άλλη πλευρά στο Χρηματιστήριο παρά τη σημαντική έξοδο εταιριών λόγω αδυναμίας και επιχειρηματικής προοπτικής υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις που χρήζουν προσοχής λόγω του αυξημένου ρίσκου μη βιωσιμότητας που διαπιστώνεται από τους τελευταίους ισολογισμούς τους. Ενδεχομένως οι εταιρίες αυτές -που δεν είναι πολλές τον αριθμό- να έχουν μια τελευταία ευκαιρία λόγω του υψηλού κύκλου εργασιών που ακόμα μπορούν να διεκπεραιώσουν ή της δεσπόζουσας θέσης που έχουν στην αγορά. Αυτό όμως σημαίνει ότι η τωρινή αξία των μετοχών τους θα υποστεί σοβαρή απομείωση από την όποια αναδιάρθρωση προκύψει στο χρέος τους.

Με την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του εξαμήνου διατηρούμε την θετική μας στάση για τις Jumbo, Μυτιληναίος και Aegean Air αποτελούν τις κυριότερες επιλογές μας από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Στον μεσαίο χώρο μας άρεσαν Quest, Φουρλής και ΟΛΠ σε συνέχεια των καλών μεγεθών που έρχονται από το 2018 και των προοπτικών που επικοινώνησαν στις ανακοινώσεις τους. Οι τράπεζες παραμένουν ως βασικοί εκφραστές της ανάκαμψης της οικονομίας, της αύξησης των τιμών των ακινήτων και της μείωσης της ανεργίας.

Η σειρά προτίμησης μας στον τραπεζικό κλάδο είναι Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Eurobank. Από τα στοιχήματα αναδιαρθρώσεων η Frigoglass έχει αποκτήσει προβάδισμα λόγω της οργανικής και ταμειακής ανάκαμψης της ενώ από τις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις Ευρωπαϊκή Πίστη, Revoil, Κτήμα Λαζαρίδη και Entersoft από την Εναλλακτική Αγορά που συνεχίζουν να βελτιώνουν εκ των έσω την αξία τους”.

SHARE