Χρηματιστήριο: Ανακλήθηκε η άδεια της ATTICA FINANCE

 

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας “ATTICA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” αποφάσισε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η απόφαση ελήφθη, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ίδιας της εταιρείας.

SHARE