Αυτές είναι οι μειώσεις φόρων για μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες – Αφορούν στα εισοδήματα του 2020 – Πίνακες

 

Οι αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος με τη μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% (για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ) και η απόφαση της κυβέρνησης για προσαύξηση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων και κατ’ επάγγελμα αγροτών κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, φέρνουν μειώσεις φόρων σε εκατομμύρια φορολογουμένων για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2020.

—-Το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος που ισχύει για τους μισθωτούς, του συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες θα παραμείνει στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στα 8.636 ευρώ. Ο τρόπος καθορισμού του, ωστόσο, θα αλλάξει. Δηλαδή το αφορολόγητο δεν θα προκύπτει πλέον έμμεσα, με αφαίρεση ενός σταθερού ποσού ετήσιας έκπτωσης φόρου έως 1.900 ευρώ από τον φόρο που αναλογεί στο ετήσιο εισόδημα, βάσει της ισχύουσας φορολογικής κλίμακας. αλλά θα είναι καθορισμένο ονομαστικά στο επίπεδο των 8.636 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 8.636 ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 10.000 ευρώ θα ισχύει ο μειωμένος από το 22% στο 9% συντελεστής φόρου εισοδήματος.

—- Για όσους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν από 1 έως 3 εξαρτώμενα τέκνα (ανήλικα άγαμα ή ενήλικα άγαμα σπουδάζοντα ή υπηρετούντα στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι 24 ετών και συνοικούντα με ετήσιο εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ) τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος θα αυξηθούν από τα επίπεδα των 8.864 – 9.545 ευρώ, στα οποία ανέρχονται σήμερα, στα επίπεδα των 9.636 – 11.636 ευρώ. Για όσους έχουν 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα το αφορολόγητο θα αυξηθεί από τα 9.545 ευρώ σε επίπεδα 12.636 ευρώ ή και υψηλότερα (+1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο).

Το ισχύον σήμερα σύστημα προβλέπει προσαυξημένη έκπτωση φόρου στα 1.950 ευρώ για το ένα τέκνο, στα 2.000 ευρώ για τα δύο τέκνα και στα 2.100 ευρώ για τα τρία ή περισσότερα τέκνα. Οι προσαυξημένες αυτές εκπτώσεις σε συνδυασμό με την εφαρμογή ελάχιστου συντελεστή φόρου 22% διαμορφώνουν σήμερα το αφορολόγητο όριο στα 8.864 ευρώ (1.950 : 22%) για κάθε φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, στα 9.091 ευρώ (2.000 : 22%) για κάθε φορολογούμενο με 2 εξαρτώμενα τέκνα και στα 9.545 ευρώ (2.100 : 22%) για κάθε φορολογούμενο με 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Με το νέο σύστημα το ονομαστικό καθορισμένο βασικό αφορολόγητο των 8.636 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και θα διαμορφώνεται, ενδεικτικά, ως εξής:

– σε 9.636 ευρώ για όσους έχουν ένα εξαρτώμενο τέκνο

– σε 10.636 ευρώ για όσους έχουν δύο εξαρτώμενα τέκνα

– σε 11.636 ευρώ για όσους έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα

– σε 12.636 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

– σε 13.636 ευρώ για όσους έχουν πέντε εξαρτώμενα τέκνα.

—- Στην κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα και από μισθούς ή συντάξεις, ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος θα μειωθεί από το 22% στο 9%.

— Στην υπόλοιπη κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος τόσο των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα αγροτών όσο και των αυτοαπασχολουμένων και των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών τα κλιμάκια και οι συντελεστές φόρου θα παραμείνουν ως έχουν. Δηλαδή:

α) στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 20.000 ευρώ θα εξακολουθεί να επιβάλλεται συντελεστής φόρου 22%.

β) για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 20.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ θα συνεχίσει να ισχύει συντελεστής φόρου 29%.

γ) στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 ευρώ έως τα 40.000 ευρώ θα εξακολουθεί να αντιστοιχεί συντελεστής φόρου 37%.

δ) στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ θα εξακολουθεί να επιβάλλεται συντελεστής φόρου 45%.

Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, οι ετήσιες μειώσεις φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσει η μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% θα κυμανθούν από 390 έως 1.300 ευρώ, για όσους δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 10.000 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίοι δηλώνουν ζημιές αλλά λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης υποχρεούνται να εμφανίζουν κατ’ ελάχιστον 3.000 ευρώ ετήσιο καθαρό τεκμαρτό κέρδος). Σε ποσοστό η μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης θα διαμορφωθεί στο 59,09% σταθερά για όλους όσους δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα (κέρδος) έως 10.000 ευρώ. Για κάθε έναν από τους αυτοαπασχολούμενους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, η μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης θα είναι 1.300 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα και από μισθωτή εργασία ή συντάξεις φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του ετησίου καθαρού εισοδήματος που εμφανίζουν στην Εφορία, καθώς γι’ αυτούς δεν ισχύει αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Συνεπώς, το όφελος από τη μείωση του ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο 9% (από 22% σήμερα) θα είναι αναλογικά (σε ποσοστό) το ίδιο για όλα τα εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ. Ουσιαστικά για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ η μείωση του συντελεστή κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες συνεπάγεται φορολογική ελάφρυνση 130 ευρώ. Συνεπώς, για έναν αυτοαπασχολούμενο με ετήσιο εισόδημα π.χ. 5.000 ευρώ η ετήσια ελάφρυνση θα ανέλθει σε 650 ευρώ (5 Χ 130 ευρώ).

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ
ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
1.000 0 0 0 0 0 0
2.000 0 0 0 0 0 0
3.000 0 0 0 0 0 0
4.000 0 0 0 0 0 0
5.000 0 0 0 0 0 0
6.000 0 0 0 0 0 0
7.000 0 0 0 0 0 0
8.000 0 0 0 0 0 0
9.000 80 33 -47 30 0 -30
10.000 300 123 -177 250 33 -217
11.000 520 343 -177 470 253 -217
12.000 740 563 -177 690 473 -217
13.000 960 783 -177 910 693 -217
14.000 1.180 1.003 -177 1.130 913 -217
15.000 1.400 1.223 -177 1.350 1.133 -217
16.000 1.620 1.443 -177 1.570 1.353 -217
17.000 1.840 1.663 -177 1.790 1.573 -217
18.000 2.060 1.883 -177 2.010 1.793 -217
19.000 2.280 2.103 -177 2.230 2.013 -217
20.000 2.500 2.323 -177 2.450 2.233 -217
21.000 2.800 2.613 -187 2.750 2.523 -227
22.000 3.100 2.903 -197 3.050 2.813 -237
23.000 3.400 3.193 -207 3.350 3.103 -247
24.000 3.700 3.483 -217 3.650 3.393 -257
25.000 4.000 3.773 -227 3.950 3.683 -267
26.000 4.300 4.063 -237 4.250 3.973 -277
27.000 4.600 4.353 -247 4.550 4.263 -287
28.000 4.900 4.643 -257 4.850 4.553 -297
29.000 5.200 4.933 -267 5.150 4.843 -307
30.000 5.500 5.223 -277 5.450 5.133 -317
31.000 5.880 5.593 -287 5.830 5.503 -327
32.000 6.260 5.963 -297 6.210 5.873 -337
33.000 6.640 6.333 -307 6.590 6.243 -347
34.000 7.020 6.703 -317 6.970 6.613 -357
35.000 7.400 7.073 -327 7.350 6.983 -367
36.000 7.780 7.443 -337 7.730 7.353 -377
37.000 8.160 7.813 -347 8.110 7.723 -387
38.000 8.540 8.183 -357 8.490 8.093 -397
39.000 8.920 8.553 -367 8.870 8.463 -407
40.000 9.300 8.923 -377 9.250 8.833 -417
45.000 11.600 11.173 -427 11.550 11.083 -467
50.000 13.900 13.423 -477 13.850 13.333 -517
75.000 25.400 24.673 -727 25.350 24.583 -767
100.000 36.900 35.923 -977 36.850 35.833 -1.017
200.000 82.900 80.923 -1.977 82.850 80.833 -2.017
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ
ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
1.000 0 0 0 0 0 0
2.000 0 0 0 0 0 0
3.000 0 0 0 0 0 0
4.000 0 0 0 0 0 0
5.000 0 0 0 0 0 0
6.000 0 0 0 0 0 0
7.000 0 0 0 0 0 0
8.000 0 0 0 0 0 0
9.000 0 0 0 0 0 0
10.000 200 0 -200 100 0 -100
11.000 420 80 -340 320 0 -320
12.000 640 300 -340 540 80 -460
13.000 860 520 -340 760 300 -460
14.000 1.080 740 -340 980 520 -460
15.000 1.300 960 -340 1.200 740 -460
16.000 1.520 1.180 -340 1.420 960 -460
17.000 1.740 1.400 -340 1.640 1.180 -460
18.000 1.960 1.620 -340 1.860 1.400 -460
19.000 2.180 1.840 -340 2.080 1.620 -460
20.000 2.400 2.060 -340 2.300 1.840 -460
21.000 2.700 2.350 -350 2.600 2.130 -470
22.000 3.000 2.640 -360 2.900 2.420 -480
23.000 3.300 2.930 -370 3.200 2.710 -490
24.000 3.600 3.220 -380 3.500 3.000 -500
25.000 3.900 3.510 -390 3.800 3.290 -510
26.000 4.200 3.800 -400 4.100 3.580 -520
27.000 4.500 4.090 -410 4.400 3.870 -530
28.000 4.800 4.380 -420 4.700 4.160 -540
29.000 5.100 4.670 -430 5.000 4.450 -550
30.000 5.400 4.960 -440 5.300 4.740 -560
31.000 5.780 5.330 -450 5.680 5.110 -570
32.000 6.160 5.700 -460 6.060 5.480 -580
33.000 6.540 6.070 -470 6.440 5.850 -590
34.000 6.920 6.440 -480 6.820 6.220 -600
35.000 7.300 6.810 -490 7.200 6.590 -610
36.000 7.680 7.180 -500 7.580 6.960 -620
37.000 8.060 7.550 -510 7.960 7.330 -630
38.000 8.440 7.920 -520 8.340 7.700 -640
39.000 8.820 8.290 -530 8.720 8.070 -650
40.000 9.200 8.660 -540 9.100 8.440 -660
45.000 11.500 10.910 -590 11.400 10.690 -710
50.000 13.800 13.160 -640 13.700 12.940 -760
75.000 25.300 24.410 -890 25.200 24.190 -1.010
100.000 36.800 35.660 -1.140 36.700 35.440 -1.260
200.000 82.800 80.660 -2.140 82.700 80.440 -2.260

 

 

Γλυτώνουν 390-1.300 ευρώ το χρόνο αυτοαπασχολούμενοι – επαγγελματίες

SHARE