Αξιολόγηση BB- για Μυτιληναίο και νέο ομολογιακό από τον S&P

Η S&P Global Rating ανακοίνωσε  αξιολόγηση BB- και σταθερό outlook στην εταιρεία Mytilineos αλλ΄πα και στην επικείμενη ομολογιακή έκδοση των 500 εκατ. ευρώ.

Μυτιληναίος: Εκδίδει Ευρωομόλογο 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών projects

Στην ανάλυση του ο οίκος σημειώνει ότι “το σταθερό outlook αντανακλά την άποψη μας ότι η εταιρεία θα δημιουργεί σταθερά κέρδη όσο θα σημειώνει πρόοδο με το φιλόδοξο πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών (capex)”.

Σημειώνει επίσης ότι το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του ομίλου σε τρεις δραστηριότητες – αλουμίνιο, ενέργεια και κατασκευές –αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που υποστηρίζει μια συνολικά υγιή ανταγωνιστική θέση, σε σύγκριση με μία πιο αδύναμη αξιολόγηση για το κάθε τμήμα ξεχωριστά.

SHARE