Attica Bank: Βελτιωμένη ρευστότητα, αύξηση καταθέσεων στο Α’τρίμηνο 2019

Κέρδη 6,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,5 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρσι εμφάνισε η Attica Bank το α’ τρίμηνο του 2019. Αυξημένες κατά 17,6% σε ετήσια βάση, στα 2,3 δισ. ευρώ, εμφανίζονται και οι καταθέσεις στην τράπεζα.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΠΕΖΑΣ

“Η επαναφορά στην κερδοφορία για την Attica Bank κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση για τον μετασχηματισμό της Τράπεζας. Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους, αντιστάθμισε τα μειωμένα έσοδα κατά την διάρκεια του τριμήνου.

Ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του καθώς αυξήθηκαν σημαντικά τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Η σημαντική αύξηση των καταθέσεων οδήγησε τον Μάρτιο του 2019 στην εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. Η βελτίωση της ρευστότητας αντανακλά την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης του καταθετικού κοινού στον Όμιλο.

Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ενισχυμένη ρευστότητα και αποκατάσταση του ισολογισμού του θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και τη βελτίωση της κερδοφορίας του, με γνώμονα το όφελος των πελατών και των μετόχων του”.

Attica Bank: Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 6,8 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνοΟι δείκτες που συνδέονται με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα δεν εμφανίζουν ουσιαστική βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 34,33% (2018:33,48%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 32,96% (2018:34,01%), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Από την 21η Μαρτίου 2019, εξάλλου, έχει εξαλείφθεί η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Παροχής Ρευστότητας (ELA).

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,3 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με την 31.12.2018. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 44 εκατ. ευρώ περίπου και οι αποπληρωμές σε 29 εκατ. ευρώ περίπου.

Attica Bank 2

Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 259 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το Α’ τρίμηνο 2019, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ ενώ η αναστροφή των προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθε σε 8,2 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου σε 267 εκατ. ευρώ.

Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 5,3 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις ύψους 10,3 εκατ. ευρώ και αναστροφή πρόβλεψης για χρεόγραφα και εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 68,7% για τον Όμιλο, οριακά μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 31.3.2018 (107,9%).Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 80% κατά την 31.03.2019 και εμφανίζεται οριακά μειωμένος έναντι της
συγκριτικής χρήσης (2018: 80,9%).

Τα Αποτελέσματα από Πράξεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε συνολικά 3,4 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2019, επηρεασμένα θετικά από τα κέρδη που προέκυψαν από την πώληση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού ανακυκλωθέντος στα αποτελέσματα αποθεματικού).

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 37,4% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2018. Στα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου περιλαμβάνονται προβλέψεις για το κόστος αποζημίωσης του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που διενεργήθηκε την προηγούμενη χρήση ποσού 4,2 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και αφαιρουμένου του κονδυλίου της πρόβλεψης της αποζημίωσης της εθελουσίας εξόδου, η ποσοστιαία μείωση της τρέχουσας περιόδου έναντι της συγκριτικής περιόδου είναι 8,8%.

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση 30,2% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Εάν εξαιρεθεί το κονδύλι των ενοικίων για τη συγκριτική περίοδο στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16, η μείωση των λειτουργικών εξόδων ανέρχεται σε 13%.

SHARE