ATEBank: Από 14/12 έως 28/12 η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης

Η Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011 ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας.

Σημειώνεται ότι από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.) χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26/17.7.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των Νέων Μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.»), ως κάτοχοι των μετοχών τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην απόκτηση Νέων Μετοχών ορίζεται από την Τετάρτη 14.12.2011 έως και την Τετάρτη 28.12.2011.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.

Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 21.12.2011. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς Αξιών της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών (δηλαδή έως και την Τετάρτη 28.12.2011), αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.
Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται στα καταστήματα της Τράπεζας ή και μέσω του χειριστή (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακα) του λογαριασμού αξιών των μετόχων.

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αυτοπροσώπως ή μέσω του εξουσιοδοτημένου χειριστή του λογαριασμού αξιών τους, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. και καταβάλλοντας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την Αύξηση το αντίτιμο των Νέων Μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ή δεσμεύοντας το ισόποσο σε λογαριασμό που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα.

Για την παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν:
(α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακα), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και
(β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε., εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.).

Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ., και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή / και τα δημοσιογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται, ταυτοχρόνως με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφυλακή Τράπεζας) είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.
Οι ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για Αδιάθετες Μετοχές χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών, με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή, σε μετρητά ή δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Οι Νέες Μετοχές α) θα εισαχθούν στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., β) θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, και γ) θα ενσωματώνουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος για τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης και εφεξής, εφόσον διανεμηθεί μέρισμα. Κλάσματα νέων μετοχών δεν θα εκδοθούν.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την Τρίτη 6.12.2011 υπό τη μορφή τριών (3) χωριστών εγγράφων ήτοι «Περιληπτικό Σημείωμα», «Έγγραφο Αναφοράς» και «Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου», θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα ?ε το άρθρο 14, παρ. 2, (γ), (δ), (ε) του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του X.A. www.ase.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.ate.gr και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Συμβούλων Έκδοσης www.nbg.gr, www.eurobankequities.gr

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) χωριστά έγγραφα ήτοι «Περιληπτικό Σημείωμα», «Έγγραφο Αναφοράς» και «Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου», κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Πανεπιστημίου 23, Αθήνα και στο κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, Πανεπιστημίου 4, Αθήνα.

Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών είναι η 10η Ιανουαρίου 2012. Η ως άνω ημερομηνία εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από την Τράπεζα και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.11.2011 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των €289.999.999,80 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 0,3812913081668490 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή (εφεξής η «Αύξηση»). Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 483.333.333 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 έκαστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €0,60 για κάθε μία Νέα Μετοχή (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της Τράπεζας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψής της, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται συνολικά σε €1.050.573.329,40, διαιρούμενο σε 1.750.955.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μία.

Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφάσισε τα ακόλουθα:
(α) Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:
(i) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., ήτοι τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011, και
(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

(β) Για την περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), παρέχεται στους υπό (α)(i) και (α)(ii) ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής») χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών. Στον όρο της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης δεν περιλαμβάνονται δικαιώματα που δεν αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά ή δέσμευση ποσού λογαριασμού, που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

(γ)Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Δ.Σ. της Τράπεζας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών, κατά σειρά προτεραιότητας, ως εξής:
(i)Στους κατά τα παραπάνω ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής για Αδιάθετες Μετοχές. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς τους επενδυτές, τότε θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών, που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.
(ii)Σε περίπτωση που παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Δ.Σ. της Τράπεζας κατά την κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 Κ.Ν. 2190/1920, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

SHARE