ΑΡΘΡΟ: «Επαναπροσδιορίζοντας το κοστολογικά βέλτιστο»

Του Κωνσταντίνου Ρ. Κάρμανι

Δίχως αμφιβολία, ο κορωνοιός δημιουργεί μία νέα πραγματικότητα στο σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο. Οι επιχειρήσεις πλέον καλούνται να βρουν την χρυσή τομή ανάμεσα στην οικονομική επιβίωση και την μέγιστη δυνατή προστασία των εργαζομένων τους. Παράλληλα, δημιουργούνται νέες τάσεις στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, ενισχύεται το ηλεκτρονικό εμπόριο ενώ ο λεγόμενος ψηφιακός ανασχηματισμός είναι πλέον γεγονός. Τα παραπάνω είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία τα οποία ήδη κυριαρχούν διεθνώς και τα οποία αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να προχωρούν στις απαιτούμενες προσαρμογές με ταχύ ρυθμό.

Ο ιδιωτικός τομέας παγκοσμίως θα υποστεί ένα ισχυρότατο σοκ το οποίο μάλιστα είναι το δεύτερο σε μία μόλις δεκαετία και η συσσώρευση ιδιωτικού χρέους θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τα κράτη και τις κυβερνήσεις.

Σε κάθε περίπτωση η πτώση του τζίρου είναι δεδομένη για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων τα στελέχη των οποίων καλούνται να αναθεωρήσουν και να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες ελέγχου του κόστους όλων των τμημάτων λειτουργίας τους.

Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της κάθε εταιρίας θα αναδειχθεί στην νέα αυτή πραγματικότητα ως η βάση μιας τεχνοκρατικής και επιστημονικής ανάλυσης για κάθε δραστηριότητα. Κρίσιμη είναι ταυτόχρονα η μείωση του λειτουργικού κόστους ως αντίδοτο στο πρόβλημα του μειωμένου τζίρου και της περιορισμένης ρευστότητας. Αλλάζουν τα δεδομένα με καταιγιστικό τρόπο και αυτό που θεωρούσαμε βέλτιστο, πλέον δεν είναι.

Ο Πρωταθλητισμός σε επίπεδο βέλτιστης λειτουργίας και η επιχειρησιακή αριστεία αλλάζουν ραγδαία και συνεχόμενα μαζί με τον κόσμο γύρω μας. Θα είμαστε σε θέση να τα παρακολουθήσουμε διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας μας και να διεκδικήσουμε τη νέα θέση μας στην πραγματικότητα που θα διαμορφωθεί;

Η Οικονομική Διεύθυνση, τα Operations και το τμήμα Προμηθειών χρειάζονται επιπρόσθετη τεχνογνωσία προκειμένου να μετρήσουν και να μετρηθούν έναντι των νέων δεδομένων. Τα δεδομένα σε όλες τις αγορές κινούνται τόσο ανατρεπτικά που οι ραγδαίες εξελίξεις απαιτούν δυνατότητα benchmarking με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς την κάθε στιγμή.

Προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα του όλου μηχανισμού είναι αναγκαία η χρήση μίας εργαλειοθήκης. Η συνεργασία με μία εξειδικευμένη εταιρία στη βελτιστοποίηση κόστους και διαδικασιών μπορεί να επιφέρει γρήγορα αποτελέσματα τα οποία μάλιστα έχουν συνεχή ανάγκη αναπροσαρμογής στα συνεχώς μεταβαλλόμενο νέο περιβάλλον. Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από την ευρεία γνώση της αγοράς που διαθέτει ο εξειδικευμένος αναλυτής και τη γνώση των εξελίξεων στην κάθε αγορά που διαθέτει σε πραγματικό χρόνο.

Ο όρος εξειδίκευση στην περίπτωση αυτή πρακτικά στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: α) την αποδεδειγμένη εμπειρία με υλοποίηση πολλαπλών projects στο ίδιο κέντρο κόστους και στον ίδιο κλάδο και β) την υλοποίηση διαδικασίας με διακριτά στάδια και σαφές χρονοδιάγραμμα. Αυτό καθιστά την όλη προσέγγιση απόλυτα «φιλική» για τα στελέχη από την πλευρά του πελάτη και οδηγεί με σαφήνεια σε απολύτως μετρήσιμα αποτελέσματα σε επίπεδο εξοικονόμησης κόστους και βελτιστοποίηση διαδικασιών.

Οι παρατηρούμενες αλλαγές στις επιμέρους αγορές δημιουργούν μία ακόμα πιο σύνθετη εικόνα και απαιτούν εξειδίκευση ανά τομέα ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία προσαρμογή. Δεν υπάρχει πλέον ένας ειδικός που είναι σε θέση να παρακολουθεί ταυτόχρονα τις εξελίξεις σε τελείως διαφορετικές μεταξύ τους αγορές όπως: Ενέργεια, Logistics, Μεταφορικά, Διαφήμιση, Facility Management, Courier, Ασφάλειες, Τηλεπικοινωνίες, Εκτυπώσεις, κ.α.

Μια εξειδικευμένη προσέγγιση δίνει επίσης τη δυνατότητα να διασφαλιστεί ότι η βελτιστοποίηση επιτυγχάνεται διατηρώντας όλα εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία επιθυμεί να απολαμβάνει η εταιρία-πελάτης.

Όπως όλοι έχουμε αντιληφθεί τα δεδομένα έχουν αλλάξει και θα συνεχίζουν να αλλάζουν με απρόβλεπτο τρόπο. Το λεγόμενο ‘Agility’, δηλαδή η προσαρμοστικότητα, είναι ένα χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν όλες οι εταιρίες που επιθυμούν αφενός να τοποθετηθούν καλύτερα τη νέα εποχή που διαμορφώνεται αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις προκειμένου απλά να επιβιώσουν.

Ο Κωνσταντίνος Ρ. Κάρμανι είναι Commercial Director / Partner της εταιρίας VERALLIS που εξειδικεύεται  εδώ και 15 έτη στη βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων

 

 

SHARE