Άρση τραπεζικού απορρήτου στους 170.000 δανειολήπτες που ζήτησαν προστασία του ν.Κατσέλη

Ξεκινούν άμεσα οι τράπεζες τη διασταύρωση των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων των 170.000 δανειοληπτών που έχουν αιτηθεί και υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση των 170.000 φακέλων του νόμου Κατσέλη και οι αρμόδιοι, κάνοντας χρήση της διάταξης για άρση του τραπεζικού απορρήτου, θα διασταυρώσουν μέσω της πλατφόρμας του «Τειρεσία» ποιοι από τους δανειολήπτες βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών τους και ποιοι, ενώ διαθέτουν σημαντική ακίνητη περιουσία και αξιοσέβαστες τραπεζικές καταθέσεις σε διαφορετική τράπεζα από αυτήν στην οποία χρωστούν, εκμεταλλεύονται τις προστατευτικές διατάξεις και  δεν πληρώνουν.

Με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν, η τράπεζα θα εκτιμήσει τις δυνατότητες πληρωμής από τον δανειολήπτη και θα του υποβάλλει πρόταση  εξωδικαστικής διευθέτηση των οφειλών, ανάλογη με αυτήν που θα επιδίκαζε το δικαστήριο  μετά από 2-10 χρόνια.

Το ύψος του “κουρέματος” που θα προσφέρουν οι τράπεζες θα κινείται στο 40%-50% στα στεγαστικά δάνεια και 80% στα καταναλωτικά.

Το “κούρεμα” θα προσδιορίζεται με βάση τη συνολική περιουσία του οφειλέτη και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και στο εναπομείναν ποσό της οφειλής θα ρυθμίζονται το ύψος της δόσης και η διάρκεια αποπληρωμής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των τραπεζών, στους οφειλέτες καταναλωτικών δανείων με έκθεση σε περισσότερες από μία τράπεζες θα παρέχονται κοινές λύσεις μέσω ειδικής πλατφόρμας. Τους οφειλέτες στεγαστικών δανείων η κάθε τράπεζα θα τους χειρίζεται ατομικά.

 

SHARE