Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μέτοχων της Trastor

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια των ανακοινώσεων των εταιριών «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE», αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΤΡΑΣΤΟΡ Α.Ε.Ε.Α.Π» από σήμερα, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΤΡΑΣΤΟΡ Α.Ε.Ε.Α.Π.» πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 11:05, στη φάση διαπραγμάτευσης που θα βρίσκεται εκείνη την ώρα η αντίστοιχη αγορά του ΧΑ.

SHARE