Αποζημιώσεις 2.300.000 € σε 96 εργαζόμενους του “Ευρώπη”

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε (186/2020 της 5/2/2020) ότι το πρακτορείο διανομής Τύπου «Άργος» αποτελεί συνέχεια εταιρείας για το Πρακτορείο Ευρώπη και καταδικάστηκε σε αποζημιώσεις των 96 εναγόντων, ύψους  2.300.000€ + τόκους.

Επίσης υποχρεούται να τους προσλάβει ενώ θα καταβάλει  50.000€ ως δικαστικά έξοδα

SHARE