«Άνοιξαν» 22.642 επιχειρήσεις στην Ελλάδα το 3ο τρίμηνο – Ποιοι κλάδοι είχαν την τιμητική τους

Με αυξανόμενο ρυθμό ανοίγουν νέες επειχειρήσεις στην Ελλάδα, δείγμα του ότι υπαρχει επιστροφή της ανάκαμψης, παρά τις τεράστιες αβεβαιότητες που επικρατούν.

Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων), για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το Γ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 22.642, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2020 που είχαν ανέλθει σε 20.725 και μείωση 14,1% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2021 που είχαν ανέλθει σε 26.370.

Η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το Γ’ τρίμηνο 2021 σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2020, καταγράφηκε στον τομέα «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» (34,0%) και στον τομέα Μεταφορά και Αποθήκευση» (12,4%), ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Μεταποίηση» (22,1%) και στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (15,6%).

Την ίδια στιγμή, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας για το Γ’ τρίμηνο 2021 ήταν 1 έναντι 6 για το Γ’ τρίμηνο του 2020 .

Ευνοϊκό κλιμα σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

• Βόρεια Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» , με 2.280 εγγραφές σε σύνολο 6.406.

• Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» , με 2.031 εγγραφές σε σύνολο 5.510.

• Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 1.497 εγγραφές σε σύνολο
7.642.

• Νησιά Αιγαίου – Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» , με 1.408 εγγραφές σε σύνολο 3.084.

«Πρωταθλήτριες» οι ατομικές επιχειρήσεις

Την ίδια ώρα, οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων
επιχειρήσεων, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:

• Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» , με 5.915 εγγραφές σε σύνολο 16.541.

• Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και
Μοτοσυκλετών», με 507 εγγραφές σε σύνολο 2.002.

• Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 91 εγγραφές σε σύνολο 350.

• Λοιπές Νομικές Μορφές: «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού», με
592 εγγραφές σε σύνολο 3.749.

SHARE