Αναβαθμίσεις της Ελλάδας από οίκους βλέπει η γαλλική επενδυτική τράπεζα Natixis

 

Περαιτέρω αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης το 2018 βλέπει η γαλλική επενδυτική τράπεζα Natixis σε ανάλυσή της για την Ελλάδα. Στηρίζει την εκτίμηση στο γεγονός πως προβλέπεται περαιτέρω βελτίωση στο μέτωπο των δημοσιονομικών επιδόσεων, ενώ αναμένεται να υπάρξουν και μέτρα για το χρέος στο τέλος του προγράμματος βοήθειας, κάτι που λειτουργεί υποβοηθητικά προς την κατεύθυνση των αναβαθμίσεων.

Ο οίκος εκτιμά ότι μετά τη λήξη του προγράμματος η Ελλάδα θα τεθεί υπό καθεστώς «ενισχυμένης εποπτείας» και έτσι θα υπόκειται σε τακτικές επισκοπήσεις από την Κομισιόν για να εξασφαλιστεί ότι οι δομικές μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται ορθά. Σημειώνει ότι η χώρα ήδη ετοιμάζεται για την έξοδό της από το πρόγραμμα αντλώντας κεφάλαια από τις αγορές, όπως φάνηκε και με την έκδοση του 7ετους ομολόγου που εξέδωσε το Φεβρουάριο αντλώντας τρία δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος να χτιστεί ένα μαξιλάρι ρευστότητας ικανό να καλύψει μελλοντικές λήξεις.

Σημειώνει πάντως ότι παρά την πρόοδο σε πολλούς τομείς το τραπεζικό σύστημα παραμένει ευάλωτο. Η χρηματοδότηση του συστήματος έχει ομαλοποιηθεί κάτι που αντανακλά τις αυξημένες καταθέσεις και την μείωση της εξάρτησης από τον ELA. Η κεφαλαιοποίηση είναι ισχυρή, αλλά η ποιότητα των κεφαλαίων χαμηλή και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 36,4%.

SHARE