Ανάπτυξη 2% φέτος και 2,4% το 2020 “βλέπει” η EBRD για την Ελλάδα

Ευνοϊκές είναι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), που αναφέρεται στην ισχυρή δημοσιονομική επίδοση της χώρας, τις βελτιωμένες προοπτικές της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και μία νέα μεταρρυθμιστική δυναμική. Ο οίκος προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2% φέτος και 2,4% το 2020 έναντι 1,5% στο πρώτο … Continue reading Ανάπτυξη 2% φέτος και 2,4% το 2020 “βλέπει” η EBRD για την Ελλάδα