Αναπληρωτής CEO στο ΤΧΣ ο Ηλίας Ξηρουχάκης

Αναβαθμίστηκε ο ρόλος του Ηλία Ξηρουχάκη στο ΤΧΣ καθώς από μέλος πλέον θα εκτελεί καθήκοντα αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.

Ο κ. Ξηρουχάκης εισήλθε στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΤΧΣ ως Μέλος τον Ιανουάριο του 2018. Διαθέτει 25ετή εμπειρία σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Eίναι απόφοιτος του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Λονδίνου (London Metrololitan University) από το οποία διαθέτει πτυχίο Batchelor (Bachelor of Arts -Honours) στις επιστήμες της διοίκησης με ειδίκευση στην οικονομετρία και τα υποδείγματα επιχειρησιακών προβλέψεων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master στα Μακροοικονομικά της Ευρωπαικής Ενωσης  (Μaster of Arts in Economics)  από το Παναπιστήμιο Exeter του Ηνωμένου Βασιλείου, με εξειδίκευση στη νομισματική πολιτική της Ένωσης και το κοινό νόμισμα. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Μaster of Business Administration (MBA) στην Τραπεζική διοίκηση με εξειδίκευση στη διαχείριση Κινδύνων ( πιστωτικών και λειτουργικών) και τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

SHARE