Ανάκαμψη για το ελληνικό αλουμίνιο το 2018

Ποσοστό περίπου 5,7% των συνολικών εξαγωγών της χώρας αντιπροσώπευαν το 2018 οι εξαγωγές του ελληνικού κλάδου αλουμινίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένων του βωξίτη και της αλουμίνας, που είναι ιδιαίτερα γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές, κατατάσσεται, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας, ως ο πρώτος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 1.906 εκατ. ευρώ περίπου αξία εξαγωγών, εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων, παρουσιάζοντας αύξηση πάνω από 10% σε σχέση με το 2017 και ο δεύτερος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, περίπου 773 εκατ. ευρώ, μετά τον κλάδο των παρασκευασμένων λαχανικών, σημειώνοντας αύξηση κατά 3% περίπου σε σχέση με το 2017.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου το 2018 σημείωσαν το 2918 αύξηση κατά 2% σε σχέση με το 2017, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 58% των πωλήσεων. Επίσης, οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης το 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 8%σε σχέση με το 2017. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε μόλις το 17% των πωλήσεων σημειώνοντας όμως αύξηση κατά 6% σε σχέση με το 2017, ενώ οι εξαγωγές απορρόφησαν το 83% των πωλήσεων, αυξανόμενες και αυτές κατά 8% περίπου.

Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 5% περίπου. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 12% των συνολικών πωλήσεων και σημείωσε μείωση κατά 2% περίπου σε σχέση με το 2017. Οι εξαγωγές, αποτελούν το 88% των πωλήσεων και αυξήθηκαν κατά 6% περίπου σε σχέση με το 2017. Οι εξαγωγές κατευθύνθηκαν κατά 50% στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης. Η κύρια αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα έλασης είναι η συσκευασία τόσο στην εγχώρια αγορά (65%) όσο και στις εξαγωγές με περίπου 50%.

Ο κλάδος της διέλασης συνέχισε την ανάκαμψή του και οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 16% περίπου σε σχέση με το 2017. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 28% των συνολικών πωλήσεων και σημείωσε αύξηση, για 3η συνεχόμενη μετά το 2007, κατά 18% περίπου σε σχέση με το 2017. Οι εξαγωγές τέλος που απορρόφησαν το 73% των πωλήσεων αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 15% περίπου σε σχέση με το 2017. Οι εξαγωγές κατευθύνθηκαν πάνω από το 60% στις απαιτητικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η κύρια αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα διέλασης είναι η οικοδομή τόσο στην εγχώρια αγορά (73%) όσο και στις εξαγωγές (30%) αξιοποιώντας τα διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου των Ελληνικών εταιρειών.

Οι εξαγωγές της βιομηχανίας αλουμινίου από 600 εκατ. ευρώ το 2009 τριπλασιάστηκαν στα 1,9 δισ. ευρώ το 2018 με σταθερή αύξηση κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου, θετικό διαφαίνεται το άμεσο μέλλον (2019-2022) για τη βιομηχανία αλουμινίου. Στην εγχώρια αγορά αναμένεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης στον τομέα της οικοδομής λόγω των μεγάλων τουριστικών/οικιστικών έργων και του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ». Παράλληλα στις διεθνείς αγορές παρατηρείται μια συνεχώς αύξουσα ζήτηση αλουμινίου στη βιομηχανία ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών και σε μεγάλα οικιστικά έργα. Το αλουμίνιο θεωρείται το σύγχρονο βιομηχανικό υλικό και η παγκόσμια ζήτηση θα διπλασιαστεί έως το 2050.

Για την ικανοποίηση της αυξημένης ζήτησης δρομολογούνται νέες επενδύσεις ύψους μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την εγκατάσταση νέων μονάδων για παραγωγή προϊόντων αιχμής για τους κλάδους της α΄ύλης, της έλασης και διέλασης, την έρευνα και ανάπτυξη διεθνώς πιστοποιημένων συστημάτων αλουμινίου για πόρτες/ παράθυρα, καθώς και υποδομές για την κυκλική οικονομία.

Σημειώνεται ότι ο ελληνικός κλάδος αλουμινίου αποτελείται από 3.000 μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια μεταποίησης και εμπορίου. Απασχολεί άμεσα 20.000 άτομα ενώ παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες.

SHARE