Αμετάβλητα τα επιτόκια από την ΕΚΤ

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς και το σύνολο της νομισματικής της πολιτικής.

Ειδικότερα, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.

΄Οσον αφορά το έκτακτο πρόγραμμα αντιμετώπισης της πανδημίας (PEPP), συνολικού ύψους 1,85 τρισ. ευρώ,  το Διοικητικό Συμβούλιο θα το συνεχίσει έως τον Μάρτιο του 2022 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει λήξει.

Θα επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτώνται στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023.

Θα συνεχιστεί επίσης η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) με ύψος 20 δισ. ευρώ μηνιαίως.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνέντευξη τύπου της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ.

SHARE