ALPHA BANK: «Ναι» στη μείωση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα – Θα τονώσει την ανάπτυξη, θα μειώσει την ανεργία

alpakkΥπέρ της μείωσης του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα τάσσεται η Alpha Bank, καθώς τονίζει ότι θα οδηγήσει σε τόνωση της ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας. 

O ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας σε σταθερές τιμές 2010 διαμορφώθηκε σε 0,9% το 2014 (1,5% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο 2014), ενώ σε τρέχουσες τιμές κινήθηκε σε ελαφρώς αρνητικό έδαφος (-0,4% το τέταρτο τρίμηνο 2014). Αυτό συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αποπληθωριστική διαδικασία που ξεκίνησε τον Μάρτιο 2013 και διατηρείται μέχρι σήμερα, σημειώνει η Alpha Bank στην εβδομαδιαία ανάλυσή της.

Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε -2,8% τον Ιανουάριο 2015 έναντι -2,6% τον Δεκέμβριο 2014. Η ανάκαμψη της οικονομίας, σε πραγματικούς όρους, που υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από την θεαματική ανάκαμψη του τουρισμού, σε συνδυασμό με ορισμένες διαρθρωτικές παρεμβάσεις είχε ευνοϊκές-αν και μικρής κλίμακας-επιδράσεις επί του ποσοστού των ανέργων.

Όπως σημειώνει:

* Tο ποσοστό ανεργίας, μετά την κορύφωσή του τον Σεπτέμβριο 2013, ακολούθησε φθίνουσα πορεία εντός του 2014, φθάνοντας τον Νοέμβριο 2014 στο 25,8% του εργατικού δυναμικού. Ο αριθμός των ανέργων μειώνεται συνεχώς από τον Ιούνιο 2014, ενώ η ανοδική πορεία που παρουσίασε ο αριθμός των απασχολουμένων στους δύο πρώτους μήνες του φθινοπώρου, αντιστράφηκε τον Νοέμβριο 2014 (μείωση απασχόλησης κατά 0,8% μεταξύ Νοεμβρίου/Οκτωβρίου).

Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί στο 24% το 2015 και στο 22% το 2016, ως συνέπεια της ενίσχυσης του ρυθμού ανάπτυξης και της επιτυχούς εφαρμογής των προγραμμάτων απασχόλησης. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα κοινωνικής συνοχής και απώλεια παραγωγικών δυνατοτήτων.

Η προσαρμογή μιας οικονομίας, η οποία στηριζόταν στην κατανάλωση προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζεται στις επενδύσεις και την εξαγωγική διείσδυση θα απαιτήσει χρόνο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, το ποσοστό ανεργίας, παρά τους ισχυρούς ρυθμούς μεγέθυνσης, θα συμπιεσθεί το 2019 στο σχετικά υψηλό επίπεδο του 12,7%. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι η διαρθρωτική ανεργία θα διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο, λόγω μεγάλου αριθμού αναντιστοιχιών ανάμεσα στις δεξιότητες υψηλής ζήτησης και προσφοράς. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο στα επόμενα χρόνια να υιοθετηθούν ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στο μικροοικονομικό πεδίο, ώστε να περιορισθεί το φαινόμενο, όπως προγράμματα εκπαίδευσης σε νέες ειδικότητες.

Παράλληλα, μια υποχώρηση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα δύναται να διευρύνει την ευελιξία άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής (fiscal stimulus) προκειμένου να ενισχυθεί η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης και συνεπώς σε πτώση της ανεργίας.

* Οικοδομική Δραστηριότητα: Η εξέλιξη των επενδύσεων στον τομέα των κατασκευών διαδραμάτισε ιστορικά σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του ΑΕΠ της χώρας, ενώ αντίθετα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας είχε συσταλτική επίδραση στην εξέλιξη του ΑΕΠ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την χρονική περίοδο 2002-2007 η μέση ετήσια συμβολή στο ΑΕΠ των επενδύσεων σε κατοικίες ήταν θετική (0,8 εκατοστιαίες μονάδες), ενώ κατά την περίοδο την οικονομική ύφεσης (2008-2013) η συμβολή των επενδύσεων σε κατοικίες στο ΑΕΠ ήταν αρνητική και διαμορφώθηκε σε -1,4 εκατοστιαίες μονάδες.

Η εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας αποτελεί σημαντικό δείκτη για την εκτίμηση των επενδύσεων σε οικιστικά ακίνητα, βραχυπρόθεσμα.

Η μείωση του φορολογικού βάρους στα ακίνητα με ταυτόχρονη μείωση των αντικειμενικών αξιών, οι οποίες βρίσκονται σήμερα πάνω από το επίπεδο των εμπορικών αξιών, αναμένεται να λειτουργήσει θετικά στην αγορά και κατ΄ επέκταση στην οικονομική δραστηριότητα. Η προοπτική αυτή αντανακλάται στην εξέλιξη των τιμών των ακινήτων των διαμερισμάτων όπου παρατηρείται σταδιακή εξασθένιση του ρυθμού της υποχώρησης τους από 8,9% το 1ο τρίμηνο 2014 σε 5,8% το 4ο τρίμηνο 2014. Συνολικά το 2014, με βάση στοιχεία της ΤτΕ, οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν κατά 7,5%, έναντι υποχώρησης κατά 10,9% το 2013.

* Αποπληθωρισμός: Η αποπληθωριστική διαδικασία συνεχίζεται εντεινόμενη στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα της περαιτέρω υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης και των καυσίμων τον προηγούμενο μήνα. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε -2,8% τον Ιανουάριο 2015 έναντι -2,6% τον Δεκέμβριο 2014 και -1,5% τον Ιανουάριο 2014. Παράλληλα, στην Ευρωζώνη σημειώθηκε παρόμοια αποπληθωριστική τάση, καθώς ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε -0,6% τον Ιανουάριο 2015 από -0,2% τον Δεκέμβριο 2014.

Το 2014 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε μέσα επίπεδα σε -1,3%, ενώ εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε αρνητική περιοχή κατά μέσο όρο το 2015, λόγω της χαμηλής τιμής πετρελαίου διεθνώς, της ισχνής εγχώριας ζήτησης, αλλά και της εσωτερικής υποτίμησης μέσω της μείωσης του κόστους εργασίας. Θετικό πρόσημο πληθωρισμού αναμένεται από τον Σεπτέμβριο 2015.

SHARE