Alpha Bank: Κέρδη 86,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο-Ψάλτης: Οριστικοποιούμε μια φιλόδοξη στρατηγική

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 86,8 εκατ. ανακοίνωσε η Alpha Bank για το α’ εξάμηνο του 2019.

Σε ό,τι αφορά τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με το α’ τρίμηνο, κατά Ευρώ 0,4 δισ., γεγονός που αποδίδεται τόσο στη μείωση της εκ νέου αθέτησης ρυθμισμένων πιστοδοτήσεων (redefaults) λόγω της εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, όσο και στην επιτυχή αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 48,3% τον Ιούνιο 2019, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 45,3%.

Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:
«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πτωτική πορεία στις αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και τη βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, ο οποίος επέστρεψε στα προ της κρίσης επίπεδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η άρση του συνόλου των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων από την 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει το έναυσμα για την πλήρη αποκατάσταση συνθηκών ομαλότητας στην οικονομία.
Η Alpha Bank σημείωσε αύξηση της κερδοφορίας της και ενίσχυσε τους κεφαλαιακούς της δείκτες κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ παράλληλα συνέχισε την εφαρμογή του σχεδίου της για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, εκκινώντας τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση δύο μεγάλων συναλλαγών πώλησης στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Αυτές οι θετικές εξελίξεις αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση μιας φιλόδοξης στρατηγικής, την οποία πρόκειται να οριστικοποιήσουμε με το Διοικητικό μας Συμβούλιο, πριν από την παρουσίασή της στην αγορά κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου του έτους».

Image

Ειδικότερα, η τράπεζα κατέγραψε περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης, με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 17,8% στο τέλος Ιουνίου 2019, ενισχυμένο κατά 80 μονάδες βάσης, ως αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο Δείκτης Κεφαλαίων Συνολικής Επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 17,8%, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους Ευρώ 1,9 δισ. έναντι των ελάχιστα απαιτούμενων βάσει της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP).
Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν σε Ευρώ 7,9 δισ. έναντι Ευρώ 7,7 δισ. στο τέλος του α’ τριμήνου.
Επίσης, σημειώθηκε συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 33,3 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2019, αυξημένα κατά 5,6% σε ετήσια βάση. 
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 102% στο τέλος Ιουνίου 2019 έναντι 111% τον Ιούνιο 2018.
H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 1,5 δισ. το α΄ εξάμηνο του 2019.
Οι νέες χρηματοδοτήσεις αναμένεται να ενισχυθούν κατά το β’ εξάμηνο του 2019.
Το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 388,6 εκατ.
Το β΄ τρίμηνο 2019, το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,5%, σταθερό σε τριμηνιαία βάση.
Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 10,9 εκατ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 81,2 εκατ., κυρίως από την ενίσχυση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και την αύξηση των νέων εκταμιεύσεων.
Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 123,7 εκατ. το β΄ τρίμηνο 2019, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 197,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2019.
Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 2,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης των Γενικών Εξόδων καθώς και της μείωσης των Δαπανών Προσωπικού.
Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων για το β΄ τρίμηνο 2019 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 322,7 εκατ., ενισχυμένο κατά 18,9% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο θετικά από την αύξηση των χρηματοοικονομικών κερδών.
Οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (+1,4% σε τριμηνιαία βάση) και ανήλθαν σε Ευρώ 246 εκατ. το β΄ τρίμηνο 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να ανέρχεται σε 1,9% ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, σταθερό σε τριμηνιαία βάση, έναντι 3,2% κατά μέσο όρο το 2018.
Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 86,8 εκατ. για το α΄ εξάμηνο 2019, έναντι Ευρώ 12,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018.
Το β΄ τρίμηνο 2019, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με το α’ τρίμηνο, κατά Ευρώ 0,4 δισ., γεγονός που αποδίδεται τόσο στη μείωση της εκ νέου αθέτησης ρυθμισμένων πιστοδοτήσεων (redefaults) λόγω της εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, όσο και στην επιτυχή αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων.
Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 48,3% τον Ιούνιο 2019, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 45,3%.
Η Τράπεζα επικεντρώνεται στις ενέργειες υλοποίησης του στόχου Ευρώ 5,5 δισ. που έχει θέσει για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της για το 2019, με την επίτευξη ταχύτερου ρυθμού οργανικής μείωσης καθώς και με την πώληση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετουμένων δανείων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 3,7 δισ. περίπου.

Αναλυτικά:

Παρά την επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, την ενίσχυση των επενδύσεων και τη βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας συνεχίζουν να βελτιώνονται, με την απασχόληση να αυξάνεται κατά 2,4% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2019.
Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει ανθεκτική, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ενισχύεται, υποστηριζόμενο αφενός από τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και αφετέρου από τα μέτρα επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, τα οποία είτε έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή (π.χ. μείωση συντελεστών ΦΠΑ σε είδη διατροφής, ενέργεια και εστίαση) ή έχει προγραμματισθεί να εφαρμοσθούν από τον Σεπτέμβριο (περικοπές στον φόρο ακίνητης περιουσίας και στους φόρους των επιχειρήσεων).
Η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και των επιχειρηματικών προσδοκιών, μετά το πέρας της εκλογικής περιόδου, αναμένεται να ενισχύσει την καταναλωτική δαπάνη. Παράλληλα, οι φιλικές προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεις και η εμπέδωση συνθηκών πολιτικής σταθερότητας, θα υποστηρίξουν την επιστροφή των άμεσων ξένων επενδύσεων.
Η αγορά ακινήτων παρουσιάζει ενδείξεις ισχυρής ανάκαμψης, καθώς οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται, ενώ και οι επενδύσεις σε κατοικίες κατέγραψαν θετική ετήσια
μεταβολή για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η αναβίωση της αγοράς ακινήτων ταυτίζεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου, του οποίου η συνεισφορά στην αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ήταν θετική το 2018, για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 είχε την υψηλότερη συμβολή σε σύγκριση με τους λοιπούς κλάδους.
Οι προοπτικές για τον κλάδο των Κατασκευών και την αγορά ακινήτων αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, υποστηριζόμενες από τις περικοπές στον φόρο ακίνητης περιουσίας, καθώς και από την επιτάχυνση της υλοποίησης της επένδυσης στο Ελληνικό και τον προγραμματισμό μεγάλων επενδυτικών έργων σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
Από την αρχή του έτους η απόδοση του δεκαετούς Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου παραμένει σε καθοδική πορεία, αντανακλώντας τον περιορισμό του
κινδύνου χώρας (sovereign risk), ο οποίος οφείλεται τόσο στο ευνοϊκό διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον όσο και στις προσδοκίες της αγοράς για
αναπροσανατολισμό της δημοσιονομικής πολιτικής προς ένα μίγμα πιο φιλικό προς την ανάπτυξη, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και των ενεργειών της νέας κυβέρνησης για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Στο τέλος Ιουνίου 2019, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,5 δισ., ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) αυξήθηκε κατά 80 μονάδες βάσης το β΄ τρίμηνο, σε 17,8%.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στο υψηλότερο αποθεματικό των ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων και καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI), στη θετική επίπτωση από τον χειρισμό των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Ζημιών και τη χρήση του εποπτικού ορίου 10%, και επιπλέον από τα αποτελέσματα περιόδου καθώς και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 14,8%.
Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,9 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2019.

Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,1.

Στο τέλος Ιουνίου 2019, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 47,6 δισ., μειωμένα κατά 0,5% ή κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 51,3 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2019, μειωμένες κατά Ευρώ 0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 44,1 δισ., μειωμένα κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Η Alpha Bank συνέχισε να υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στην Ελλάδα, παρέχοντας χρηματοδότηση στους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας που παρουσιάζουν ισχυρή ζήτηση. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε Ευρώ 0,9 δισ. το β΄ τρίμηνο του 2019 και συγκεκριμένα σε τομείς
όπως το εμπόριο, η μεταποίηση, ο τομέας των μεταφορών και ο τουρισμός.
Οι νέες χρηματοδοτήσεις αναμένεται να ενισχυθούν κατά το β’ εξάμηνο 2019 καθώς εκτιμάται ότι η ζήτηση για δάνεια θα αυξηθεί περαιτέρω, ενώ οι δείκτες επιχειρηματικής εμπιστοσύνης συνεχίζουν να βελτιώνονται.

Περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας της Τραπέζης καθώς οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και
ανήλθαν σε Ευρώ 39,3 δισ. το β΄ τρίμηνο 2019. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των
καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,3 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 33,3 δισ.
καθώς οι εισροές καταθέσεων Πελατών (Ιδιωτών και Επιχειρήσεων) αντιστάθμισαν
τη μείωση που προήλθε από καταθέσεις φορέων του Δημοσίου. Σε ετήσια βάση, οι
καταθέσεις στη Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 1,8 δισ. (+ 5,6%). Στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ
83 εκατ. ή 1,6% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 5,2 δισ. στο τέλος Ιουνίου
2019, προερχόμενα κυρίως από τη θυγατρική της Τραπέζης στη Ρουμανία.
Βελτίωση της χρηματοδοτικής βάσης καθώς η Τράπεζα αντικαθιστά τη ρευστότητα που αντλεί μέσω διατραπεζικών συναλλαγών (repos) με τις μηδενικού κόστους πράξεις κύριας
αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ

Το β΄ τρίμηνο 2019, το ύψος της χρηματοδότησης από τις Κεντρικές Τράπεζες
ανήλθε σε Ευρώ 4,1 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά Ευρώ 1 δισ. σε τριμηνιαία
βάση, προερχόμενη κυρίως από την αύξηση των αποδεκτών ενεχύρων για
αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ως αποτέλεσμα
της αξιολόγησης του ιδιοκρατούμενου Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών σε
επενδυτική βαθμίδα. Οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) σημείωσαν μείωση και
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,2 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2019 έναντι Ευρώ 6,7 δισ. στο
τέλος του α΄ τριμήνου 2019.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 102%
στο τέλος Ιουνίου 2019 έναντι 103% το α΄ τρίμηνο 2019 σε επίπεδο Ομίλου, ενώ
στην Ελλάδα ανήλθε σε 103% έναντι 104% αντιστοίχως.

Το β΄ τρίμηνο 2019, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 388,6 εκατ., αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση, καθώς η χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων
αντισταθμίστηκε πλήρως από το όφελος που προήλθε από το χαμηλότερο κόστος καταθέσεων και χρηματοδότησης από τις Κεντρικές Τράπεζες.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το παθητικό, το β’ τρίμηνο 2019 τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκαν και ανήλθαν σε 56 μονάδες βάσης από 59
μονάδες βάσης στο τέλος του α΄ τριμήνου 2019. Η μείωση του κόστους καταθέσεων προθεσμίας αναμένεται να συνεχιστεί και στα επόμενα τρίμηνα, με δεδομένη τη σταδιακή εξομάλυνση της οικονομίας και την επικράτηση ευνοϊκότερων συνθηκών ρευστότητας, καθώς και του περιβάλλοντος αρνητικών επιτοκίων.

Επιπλέον, το κόστος χρηματοδότησης μειώθηκε περαιτέρω κατά το β΄ τρίμηνο, μείωση στην οποία συνέβαλε μεταξύ άλλων η αξιολόγηση σε επενδυτική βαθμίδα του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,5%, σταθερό σε τριμηνιαία βάση.

Το β’ τρίμηνο 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά Ευρώ 10,9 εκατ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 81,2 εκατ., γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών λόγω της τουριστικής περιόδου, στην αύξηση νέων εκταμιεύσεων δανείων καθώς και στη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου και λοιπών τραπεζικών εργασιών.

Το α’ εξάμηνο 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 151,4 εκατ., μειωμένα κατά 9,2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των έκτακτων εσόδων από πιστωτικές κάρτες που καταγράφηκαν το α’ τρίμηνο 2018 καθώς και της μείωσης των εσόδων από εργασίες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου που σημειώθηκαν το α’ τρίμηνο 2019, τα οποία ωστόσο επανήλθαν σε κανονικά επίπεδα.

Τα έσοδα από προμήθειες εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν το β’ εξάμηνο 2019, λόγω της αναμενόμενης αύξησης στις νέες εκταμιεύσεις δανείων, των αυξημένων συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες κατά την τουριστική περίοδο καθώς και της ενίσχυσης των προμηθειών από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 123,7 εκατ., κυρίως από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν περαιτέρω κατά 2,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των Γενικών Εξόδων και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 523 εκατ., με τον αντίστοιχο δείκτη Εξόδων/Εσόδων να ανέρχεται σε 55,7%. Στην Ελλάδα, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 426 εκατ.

Στο τέλος Ιουνίου 2019, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 3,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 225 εκατ. κυρίως λόγω της μεταβολής στον αριθμό του Προσωπικού.
Ο αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε, από 11.836 Εργαζομένους στο τέλος Ιουνίου 2018, σε 11.295 Εργαζομένους στο τέλος Ιουνίου 2019 (-4,6% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα του επιτυχούς Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) στην Ελλάδα το 2018.

Τα Γενικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 226,1 εκατ., μειωμένα κατά 10,4% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα θετικά από τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους των εξόδων λειτουργικής μίσθωσης, ύψους Ευρώ 18,8 εκατ., στο λογαριασμό αποσβέσεων, λόγω της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 16, καθώς και από τη μείωση των εξόδων για τη διαχείριση καθυστερήσεων και των εξόδων τρίτων. Μη λαμβανομένης υπ’ όψιν της επίπτωσης του ΔΠΧΠ 16, τα Γενικά Έξοδα για το α’ εξάμηνο 2019 μειώθηκαν κατά 3,2% σε ετήσια βάση.

Τα Γενικά Έξοδα αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω μεσοπρόθεσμα, καθώς η Τράπεζα παραμένει επικεντρωμένη σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, όπως η επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων με προμηθευτές, η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και η αναβάθμιση των υποδομών, ενισχύοντας περαιτέρω τηλειτουργική αποτελεσματικότητα.

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 16, οι αποσβέσεις το α΄ εξάμηνο 2019
περιλαμβάνουν ποσό Ευρώ 16,9 εκατ. για τα δικαιώματα χρήσης επί παγίων (rightof-use on assets).

Στο τέλος Ιουνίου 2019, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του
Δικτύου στην Ελλάδα, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 606 Καταστήματα, έναντι 656 Καταστημάτων στο τέλος Ιουνίου 2018.

Η Alpha Bank έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πώλησης των δύο μη εξυπηρετούμενων δανειακών χαρτοφυλακίων που είχαν προγραμματισθεί για το 2019 και αφορούν πρώτον, σε χαρτοφυλάκιο μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις σε ακίνητα, συνολικής λογιστικής αξίας πριν από προβλέψεις ύψους Ευρώ 1,8 δισ. περίπου (“Project Neptune”) και δεύτερον, σε χαρτοφυλάκιο δανείων λιανικής με εξασφαλίσεις σε οικιστικά ακίνητα μέσω τιτλοποίησης , συνολικής λογιστικής αξίας πριν από προβλέψεις ύψους Ευρώ 1,9 δισ. περίπου (“Project Orion”).

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 21,3 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2019, μειωμένα κατά Ευρώ 0,4 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα του μικρότερου αριθμού εκ νέου αθέτησης ρυθμισμένων πιστοδοτήσεων (redefaults), του βελτιωμένου ρυθμού είσπραξης οφειλών, των αυξημένων ρευστοποιήσεων εμπράγματων εξασφαλίσεων, καθώς και διαγραφών.

Η βελτιωμένη επίδοση της περιόδου οφείλεται τόσο στην επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, το οποίο ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα στο χαρτοφυλάκιο ιδιωτών, όσο και στην επιτυχή ολοκλήρωση αναδιαρθρώσεων επιχειρηματικών δανείων.

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 48,1%, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 47%.

Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την καθοδική τους πορεία, μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ  13,9 δισ.
Στο τέλος Ιουνίου 2019, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 32,7% έναντι 35,6% το προηγούμενο έτος, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 69%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 120%.

Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, διαμορφώθηκε, στο τέλος Ιουνίου 2019, σε 29%, 36,9% και 37,1% αντιστοίχως, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 81%, 45% και 94%, αντιστοίχως.

Το β΄ τρίμηνο 2019, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων1 ανήλθαν σε Ευρώ 246 εκατ., σχεδόν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση (+1,4%), με αποτέλεσμα το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) να παραμένει σταθερό σε 1,9% έναντι μέσου όρου 3,2% το 2018.

Οι Λοιπές Ζημίες Απομείωσης κατέγραψαν θετικό αποτέλεσμα και ανήλθαν σε Ευρώ 13,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019.

Στο τέλος Ιουνίου 2019, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων2 για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 11,5 δισ., ενώ για την Ελλάδα ανήλθε σε Ευρώ 9,7 δισ.

Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές προβλέψεις ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκαν σε 22,4% για τον Όμιλο και 21,9% για την Ελλάδα.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Λειτουργικά Έσοδα για το α΄ εξάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 131,8 εκατ., επηρεασμένα θετικά από την αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου κόστους καταθέσεων.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 92,2 εκατ., αυξημένα κατά 9,3% σε ετήσια βάση, και προέρχονται κυρίως από τη θυγατρική της Τραπέζης στην Ρουμανία. Συνεπώς, το Αποτέλεσμα προΠροβλέψεων αυξήθηκε κατά 22,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ39,6 εκατ.

Το α΄ εξάμηνο 2019, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
κατέγραψαν Ζημίες προ Φόρων Ευρώ 8,6 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά από το
επίπεδο των προβλέψεων Ευρώ 48,1 εκατ., ή 1,3% ως ποσοστό του μέσου όρου
χορηγήσεων, κυρίως προερχόμενες από τη θυγατρική της Τραπέζης στην Κύπρο.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά και ανέρχεται σε 95% τον Ιούνιο
2019, από 109% πέρυσι.

Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το β΄ τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε Ευρώ 3,9
δισ. (-17,6% σε ετήσια βάση), κυρίως μετά από διαγραφές, ενώ οι καταθέσεις
αυξήθηκαν κατά Ευρώ 54 εκατ. σε ετήσια βάση (+2,4%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,3
δισ. Τα Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά κατά 16,5% σε ετήσια βάση και
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 53,2 εκατ., λόγω της θετικής επίπτωσης από την
ανατιμολόγηση των καταθέσεων και την αύξηση των εσόδων από προμήθειες λόγω
επιτυχών ενεργειών σταυροειδών πωλήσεων.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ενισχύθηκαν κατά 10,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 31,5 εκατ., ως αποτέλεσμα τηςαύξησης των εξόδων για τη διαχείριση των καθυστερήσεων και των εξόδων τρίτων.

Το α΄ εξάμηνο 2019, οι δραστηριότητές μας στην Κύπρο κατέγραψαν Ζημίες προ
Φόρων Ευρώ 19 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά από το επίπεδο των προβλέψεων
Ευρώ 40,7 εκατ., ως αποτέλεσμα αναδιαρθρώσεων επιχειρηματικών δανείων.
Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 34 εκατ. σε ετήσια
βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ., ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν με ταχύτερο
ρυθμό από την αγορά, κατά Ευρώ 343 εκατ. σε ετήσια βάση (+16,3%) και ανήλθαν
σε Ευρώ 2,4 δισ. προερχόμενες από Ιδιώτες και Επιχειρήσεις.

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου βελτιώθηκε, με τον Δείκτη Καθυστερήσεων να μειώνεται κατά το ήμισυ σε 3,7%, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018.
Τα Λειτουργικά Έσοδα για το α΄ εξάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 6,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 68,7 εκατ., ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 52,7 εκατ., ενισχυμένα κατά 9,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης στην εισφορά στο
Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων της Ρουμανίας και στις Δαπάνες Προσωπικού.

Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 9,9 εκατ., και οι προβλέψεις σε Ευρώ 6,1 εκατ. για το α΄ εξάμηνο 2019.

Στην Αλβανία, τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 295 εκατ. (-6,8% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις σε Ευρώ 515 εκατ., αυξημένες κατά Ευρώ 34 εκατ. ή 7% σε
ετήσια βάση.

Το α΄ εξάμηνο 2019, τα Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 9,9 εκατ., τα Λειτουργικά Έξοδα σε Ευρώ 8 εκατ., και τα κέρδη προ φόρων σε Ευρώ 0,6 εκατ., μετά από προβλέψεις ύψους Ευρώ 1,3 εκατ.

SHARE