Alpha Bank: Η ελάφρυνση του φορολογικού βάρους θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη

newego_LARGE_t_1101_54114217

Οι προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης σχετικά με τον σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής συνδυάζουν στοιχεία ουσιαστικής τόνωσης της αναπτυξιακής δυναμικής με ταυτόχρονη εδραίωση της δημοσιονομικής ισορροπίας, σημειώνει η Alpha Bank στο τελευταίο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων.

Την ίδια στιγμή σημειώνει ότι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για περιορισμό των τεθέντων στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα των επόμενων ετών δίδει τη δυνατότητα για μία ευρείας κλίμακας ελάφρυνση του φορολογικού βάρους μέσω της αύξησης του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ, την αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ και την καθιέρωση ενιαίας και προοδευτικής φορολογικής κλίμακας.

Η δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή σε πρωτογενή δημοσιονομικά ελλείμματα σηματοδοτεί την πρόθεση της νέας Κυβέρνησης να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας επενδυτικών πρωτοβουλιών, αναφέρει μεταξύ άλλων η Alpha Bank.

Ειδικότερα, η Alpha Bank αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους €2,18 δισ. το 2014 σε ταμειακή λογιστική βάση,  παρά την κάμψη των εσόδων στη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 3,2%, σε ετήσια βάση, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες σημείωσαν πτώση κατά 7,0%. Κατά συνέπεια, επιβεβαιώνεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως μετρείται από το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, δύναται να φθάσει το 1,5% του ΑΕΠ το 2014, από 1,2% το 2013.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωτογενές πλεόνασμα επήλθε παρά τη σημαντική μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €2,99 δισ. στο τέλος του 2014, από €4,25 δισ. στο τέλος του 2013 και €8,84 δισ. το 2012. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το 2014, η Ελλάδα δεν εισέπραξε τελικά έσοδα ύψους €1,9 δισ. από τις μεταφορές κερδών του Ευρωσυστήματος Κεντρικών Τραπεζών των ελληνικών ομολόγων, καθώς δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να εισπραχθεί και να καταγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2015.

Οι προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης σχετικά με τον σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής συνδυάζουν στοιχεία ουσιαστικής τόνωσης της αναπτυξιακής δυναμικής με ταυτόχρονη εδραίωση της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε να μην κλονισθεί η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στην ελληνική οικονομία.

Ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για περιορισμό των τεθέντων στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα των επόμενων ετών δίδει τη δυνατότητα για μία ευρείας κλίμακας ελάφρυνση του φορολογικού βάρους μέσω της αύξησης του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ, την αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ και την καθιέρωση ενιαίας και προοδευτικής φορολογικής κλίμακας. Στο ίδιο πνεύμα προτείνεται το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων να μην συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του ελλείμματος. Από την άλλη πλευρά, η δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή σε πρωτογενή δημοσιονομικά ελλείμματα σηματοδοτεί την πρόθεση της νέας Κυβέρνησης να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Ο στόχος αυτός είναι εφικτός και επιθυμητός, καθώς θα αποδεσμεύσει πόρους, απαραίτητους για ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης. Διατυπώθηκε, επίσης, η πρόθεση περιορισμού της σπατάλης στον δημόσιο τομέα. Στο μέτωπο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής αναφέρθηκε η εντατικοποίηση των ελέγχων και η δημιουργία του περιουσιολογίου, ενώ κρίνεται επιτακτική και η ανάγκη πάταξης του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνού. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι τα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Καπνού μειώθηκαν κατά 2,7% το 2014, έναντι μείωσης 5,3% το 2013.

Η δημοσιονομική πειθαρχία, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της οικονομικής συγκυρίας, που επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση της αναλογίας χρέους προς ΑΕΠ το 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Επιτροπής (χειμερινές προβλέψεις 2015), το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί στο 170,2% το 2015 και 159,2% το 2016, από 176,3% το 2014. Παρά το υψηλό επίπεδο του χρέους, μια περαιτέρω μείωση των επιτοκίων σε συνδυασμό με την επιμήκυνση της μέσης ληκτότητας των διμερών δανείων θα βοηθήσει σημαντικά στη συμπίεση των δαπανών εξυπηρέτησής του για μια μακρά χρονική περίοδο.

Εκτέλεση Προϋπολογισμού σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Το πρωτογενές έλλειμμα στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) ανήλθε στα € 79 εκατ. το 2014, έναντι πλεονάσματος €1,36 δισ. το 2013. Ωστόσο, αν αφαιρεθούν οι μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τότε καταγράφεται πρωτογενές έλλειμμα στους ΟΚΑ ύψους € 16,7 δισ. το 2014, έναντι πολύ μεγαλύτερου ελλείμματος € 19,9 δισ. το 2013, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση στην διαχείριση του συστήματος.

Παρόμοια βελτίωση εμφανίζεται και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), όπου χωρίς τις μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, προκύπτει πρωτογενές έλλειμμα ύψους € 3,9 δισ., από έλλειμμα €4,68 δισ. το 2013. Τέλος, σημαντικά χαμηλότερα διαμορφώνεται και το πρωτογενές έλλειμμα στο ισοζύγιο των νομικών προσώπων στα € 1,36 δισ. το 2014, από έλλειμμα ύψους € 2,0 δισ. το 2013.

Οικονομική Συγκυρία και Οικονομικό Κλίμα: Παρά την αύξηση της αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε κατά 4ο τρίμηνο 2014, λόγω της προεκλογικής περιόδου, τόσο οι δείκτες οικονομικής συγκυρίας όσο και οι δείκτες προσδοκιών παρουσίασαν βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, τον Δεκέμβριο 2014 σε σχέση με τον Νοέμβριο παρατηρήθηκε σχετική κάμψη ορισμένων δεικτών οικονομικής συγκυρίας η οποία  ενδεχομένως να συνεχιστεί τους πρώτους μήνες του 2015.

Ειδικότερα, ο δείκτης μεταποιητικής παράγωγής, αν και μειώνεται σταδιακά κατά τους τέσσερεις τελευταίους μήνες, το 4ο τρίμηνο 2014 ήταν υψηλότερος κατά μέσο όρο σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2013 κατά 3,3 μονάδες, ενώ τον Δεκέμβριο 2014 παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε ετήσια βάση.

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων (επιβατηγά- λεωφορεία-φορτηγά) παρουσίασαν σημαντική άνοδο συνολικά το 2014, καθώς χορηγήθηκαν άδειες κυκλοφορίας σε 102,4 χιλιάδες νέα οχήματα έναντι 78,7 χιλ. το 2013 (ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικά το 4ο τρίμηνο 2014 οι χορηγηθείσες άδειες νέων αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 34% σε ετήσια βάση. Η ίδια τάση επικράτησε και τον Ιανουάριο 2015 όπου παρατηρήθηκε αύξηση στις πωλήσεις κατά 13% σε ετήσια βάση.

Με βάση τα στοιχεία Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ο μέσος δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων παρουσίασε οριακή αύξηση από  70,6 μονάδες το 2013 σε 70,8 το 2014. Παρατηρείται, ωστόσο μικρή επιδείνωση του δείκτη τον Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο 2014 (σε 70,2 από 71,3) σε αντίθεση με την ανοδική τάση που παρατηρήθηκε τους ίδιους μήνες του 2013  (Οκτ. 2013: 69,8, Νοε. 2013: 71,3).

Από την εξέλιξη του δείκτη παραγωγής στον κατασκευαστικό κλάδο διαπιστώνεται σταδιακή βελτίωση κατά την διάρκεια του 2014, που οφείλεται κυρίως στον δείκτη παραγωγής έργων πολιτικού μηχανικού και σχετίζεται με την πρόοδο των δημοσίων έργων. Ειδικά το 3ο τρίμηνο 2014, ο γενικός δείκτης αυξήθηκε στις 57,8  μονάδες από 35,8 μονάδες 3ο τρίμηνο 2013 (ετήσια μεταβολή +61%) ενισχυμένος από την κατά 137% αύξηση σε ετήσια βάση του δείκτη  παράγωγής έργων πολιτικού μηχανικού. Αντίθετα ο δείκτης παραγωγής οικοδομικών έργων που αφορά την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε σημαντική πτώση το 3ο τρίμηνο 2014 κατά 12,1%, σε ετησία βάση, εξαιτίας της κάμψης που παρατηρείται στην αγορά κατοικίας.

Γενικά η βελτίωση των δεικτών οικονομικής συγκυρίας το 4ο τρίμηνο 2014 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2013 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αβεβαιότητα δεν είχε σημαντικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.

Παρόμοια εικόνα με τους δείκτες οικονομικής συγκυρίας, παρουσιάζουν και οι δείκτες οικονομικού κλίματος και εμπιστοσύνης στην βιομηχανία, τις κατασκευές, το λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες, όπου οι προσδοκίες το 4ο τρίμηνο 2014 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2013, είναι βελτιωμένες.

Ωστόσο τον Ιανουάριο 2015, παρατηρήθηκε σημαντική αποδυνάμωση των επιχειρηματικών προσδοκιών διακλαδικά, καθώς η συλλογή των δεδομένων διεξήχθη κατά την προεκλογική περίοδο και πριν το εκλογικό αποτέλεσμα. Όπως παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις προεκλογικές περιόδους, η πολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει περισσότερο τις επιχειρήσεις από ότι τα νοικοκυριά.

Βιομηχανική Παραγωγή: Αναιμική παρουσιάσθηκε η εικόνα της βιομηχανίας τον Δεκέμβριο 2014, εξαιτίας της ισχνής εγχώριας ζήτησης και της οικονομικής αβεβαιότητας. Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης της βιομηχανίας υποχώρησε κατά 3,8%, σε ετήσια βάση, έναντι αυξήσεως κατά 2,3% τον Νοέμβριο 2014 και μειώσεως κατά 1,4% τον Δεκέμβριο 2013. Στον αντίποδα, η μεταποιητική παραγωγή παρουσίασε τον Δεκέμβριο 2014 αισθητή άνοδο κατά 2,1%, έναντι οριακής αυξήσεως κατά 0,2% τον Δεκέμβριο 2013. Επίσης, ο μέσος δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής το 2014 υποχώρησε κατά 2,7% σε ετήσια βάση, έναντι μεγαλύτερης μειώσεως κατά 3,2% το 2013. Η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής το 2014 οφείλεται:

(α) Στην πτώση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 13,7% (2013: -6,9%), εξαιτίας κυρίως των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, που σημειώθηκαν στο 2014. Σημειώθηκε επίσης αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικού ρεύματος από τις γειτονικές χώρες.

(β) Στην οριακή μείωση της παραγωγής του κλάδου των ορυχείων και λατομείων κατά 0,5% από πτώση κατά 11,5% το 2013.

(γ) Στη μικρή ενίσχυση της μεταποιητικής παραγωγής κατά 0,7% σε ετήσια βάση, έναντι μειώσεως κατά 1,1% στο 2013 και

(δ) στην οριακή μείωση της παροχής νερού κατά 0,2%, έναντι μεγαλύτερης μειώσεως κατά 2,5% το 2013.

Όσον αφορά τους δείκτες των κύριων ομάδων του βιομηχανικού κλάδου, βελτίωση το 2014 σε σχέση με το 2013, παρουσίασαν μόνο τα ενδιάμεσα αγαθά.

Η αναμενόμενη σταθεροποίηση και η ήπια ανάκαμψη της οικονομίας που προσδοκάται στα επόμενα τρίμηνα θα ενισχύσει ελαφρώς τη μεταποιητική παραγωγή. Ωστόσο για την περαιτέρω τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής απαιτείται η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων (φορολογικών, διαρθρωτικών) που θα οδηγήσουν σύντομα σε ένα φιλοεπενδυτικό επιχειρηματικό περιβάλλον (άμεσες ξένες και εγχώριες επενδύσεις), θα επιταχύνουν την παραγωγική δραστηριότητα και θα απορροφήσουν ένα μεγάλο ποσοστό της ανεργίας.

Πωλήσεις ΙΧ Αυτοκινήτων: Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕλλάδος, σημαντική ήταν η αύξηση του αριθμού των νέων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και στον Ιανουάριο 2015, καθώς οι νέες άδειες ανήλθαν στις 8.091 (Δεκ. 2014: 7.213) σημειώνοντας αύξηση κατά 10,9%, έναντι αύξησης κατά 16,6% τον Ιαν.2013.

Σημειώνεται ότι οι νέες εγγραφές ΙΧ αυτοκινήτων ανήλθαν το 2014 στις 83.620, από 64.367 το 2013 καταγράφοντας συνεπώς σημαντική αύξηση κατά 30,1%, έναντι μικρής αύξησης κατά 3,1%, που είχε παρατηρηθεί το 2013.

Σημειώνεται, πάντως, η σημαντική αύξηση των πωλήσεων μεταχειρισμένων επιβατικών ΙΧ αυτοκίνητων, η οποία ανήλθε στο 16,2% το 2014 των συνολικών πωλήσεων, έναντι 9,5% και 8,5% το 2011 και 2010 αντίστοιχα. Μάλιστα, τον Ιαν.2015 η ποσοστιαία αναλογία των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ανήλθε στο 27,9% από 16,2% τον Ιαν.2014.

Σχετικά με τα εμπορικά σήματα, το 2014 κυριαρχούν οι πωλήσεις ιαπωνικών αυτοκινήτων ακολουθούμενες από τα γερμανικά σήματα, ενώ αναφορικά με τα διακεκριμένα εταιρικά σήματα, ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πωλήσεις αυτοκινήτων Mercedes αντιπροσωπεύουν μερίδιο αγοράς περί το 4% του συνόλου των πωλήσεων (2014: 4,2%, 2013: 3,5%, 2010: 4,0%).

Η βελτίωση των μεγεθών στην αγορά αυτοκινήτου αποτυπώνεται και στη σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών του κλάδου (ΙΟΒΕ), που αυξήθηκαν στις 114,4 μονάδες το 2014, από 81,8 το 2013 (+39.9%) και 60,7 το 2012 (+34,8%), ενώ νέα βελτίωση σημειώθηκε τον Ιαν.2015, καθώς ο δείκτης εμπιστοσύνης ανήλθε στις 117,1 μον. από 114,9 τον Δεκ.2014, έναντι 103,1 τον Ιαν.2014.  Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά εμφανίζονται και τα στοιχεία του κύκλου εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου (ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικότερα στο εννεάμηνο 2014 ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε κατά 25,9%, σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης κατά 7,3% στο εννεάμηνο 2013 και πτώσης κατά 37,5% στο εννεάμηνο 2012. Σημειώνεται επίσης ότι η δαπάνη για εισαγωγή αυτοκινήτων (πηγή: Τ.τ.Ελλάδος) κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 26,8% το 2014 (€ 1,7 δισ.), από αύξηση κατά 11,1% το 2013 (€ 0,9 δισ.). Η σημαντική άνοδος της ζήτησης επιβατικών αυτοκίνητων ιδιωτικής χρήσης, η  αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3,6% στο τρίτο τρίμηνο 2014, σε ετήσια βάση, που ερμηνεύεται  με βάση τις εισοδηματικές εξελίξεις, καθώς και η επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης της κατανάλωσης, αποτελούν ενδείξεις ανάκαμψης της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2014 και εφαλτήριο για άνοδο το 2015, εφόσον εξαλειφθεί ο συστημικός για την οικονομία κίνδυνος.

SHARE