ΑΛΟΥΜΥΛ: Αύξηση πωλήσεων κατά 22% στο α’ εξάμηνο

Αύξηση πωλήσεων κατά 22% παρουσίασε ο όμιλος ΑΛΟΥΜΥΛ, Βιομηχανία Αλουμινίου ΑΕ, το α’ εξάμηνο του 2018, οι οποίες ανήλθαν στα 129,1 εκατ. ευρώ, έναντι 105,7 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2017.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 10,5 εκατ. ευρώ, έναντι 6,2 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2017, σημειώνοντας αύξηση 69%. Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 375%, έναντι των ζημιών -0,9 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2017.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις του α’ εξαμήνου του 2018 αυξήθηκαν κατά 25%, ανερχόμενες στα 76,9 εκατ. ευρώ, έναντι 61,7 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2017. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (EBITDA) κατέγραψαν αύξηση 739%, ανερχόμενα στα 6,2 εκατ. ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2017. Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών -3,8 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2017, ήτοι αυξημένα κατά 158%.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ, Γεώργιος Μυλωνάς, δήλωσε: «Τα εξαιρετικά αποτελέσματα του εξαμήνου αποδεικνύουν ότι το πλάνο αναδιάρθρωσης, το οποίο εκπόνησε και εφαρμόζει η διοίκηση της εταιρείας την τελευταία τριετία, αρχίζει να αποδίδει σημαντικούς καρπούς. Η ΑΛΟΥΜΥΛ επανήλθε σε κερδοφορία και βρίσκεται πλέον σε τροχιά διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης».

SHARE