Άλμα του δείκτη μεταποίησης στην Ελλάδα – Στο «φουλ» οι μηχανές τον Αύγουστο

Στις 54,9 μονάδες αυξήθηκε τον Αύγουστο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI) από τις 54,6 μονάδες του Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πρόσφατη τιμή του δείκτη ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών και σηματοδότησε έντονη βελτίωση της υγείας του μεταποιητικού τομέα της Ελλάδας. Επιπλέον, τα τελευταία στοιχεία της έρευνας επέκτειναν περαιτέρω την τρέχουσα περίοδο συνεχούς ανάπτυξης που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017.

Βασικός παράγοντας της συνολικά εντονότερης ανάπτυξης ήταν η ταχύτερη αύξηση της παραγωγής στον μεταποιητικό τομέα. Η ανάπτυξη συνδέθηκε με την εντονότερη ζήτηση των πελατών και τη δριμύτερη αύξηση των νέων εργασιών. Ο ρυθμός αύξησης ήταν ένας από τους εντονότερους που έχουν καταγραφεί σε διάστημα 12 ετών και, σε γενικές γραμμές, έντονος.

Ταυτόχρονα, ο ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών επιταχύνθηκε και ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο. Η άνοδος αποδόθηκε στη μεγαλύτερη ζήτηση των πελατών από το εξωτερικό και το εσωτερικό, καθώς ο όγκος νέων παραγγελιών εξαγωγών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει σημειωθεί σε διάστημα τριών μηνών.

Κατ’ αντιστοιχία με τα ενισχυμένα επίπεδα ζήτησης, οι παραγωγοί αγαθών υπέδειξαν εντονότερο βαθμό εμπιστοσύνης ως προς τη μελλοντική ανάπτυξη της παραγωγής. Στην πραγματικότητα, τα επίπεδα αισιοδοξίας κατέγραψαν νέο υψηλό ρεκόρ, καθώς οι εταιρείες υπέδειξαν θετικό κλίμα το οποίο πηγάζει από τις ελπίδες για συνεχιζόμενη βελτίωση των επιπέδων ζήτησης των πελατών και από την κυκλοφορία νέων προϊόντων.

Οι ενισχυμένες προβλέψεις σχετικά με το επόμενο έτος είχαν επίσης ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας παρέμεινε έντονος με βάση τα ιστορικά δεδομένα και αποδόθηκε στις αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής. Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα αδιεκπεραίωτων εργασιών υποχώρησαν περαιτέρω, καθώς ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής υπερέβη τον αντίστοιχο των νέων εργασιών.

Ως προς τις τιμές, οι ρυθμοί αύξησης τόσο των τιμών εισροών όσο και των χρεώσεων εξασθένησαν τον Αύγουστο. Οι επιβαρύνσεις κόστους που αντιμετώπισαν οι κατασκευαστές αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό, λόγω της ασθενέστερης, όπως αναφέρθηκε, παγκόσμιας ζήτησης για εισροές.

Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων εξασθένησε και ήταν οριακός συμβαδίζοντας με την αυξημένη δραστηριότητα προώθησης προϊόντων.

SHARE