Ακίνητα – ΙΟΒΕ: Επιπλέον ΑΕΠ 1,4 δισ και 33.000 θέσεις εργασίας με κατάργηση συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ

 

Οι φόροι στην αγορά ακινήτων μπλοκάρουν την ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα και στερούν από την ελληνική οικονομία 1,1 έως 1,4 δισ. ευρώ ΑΕΠ κάθε χρόνο.

Μελέτη του ΙΟΒΕ αναφέρει ότι αν καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος ακίνητης περιουσίας – ΕΝΦΙΑ  και μειωθεί στο μισό ο ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές, ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να είναι κατά 0,60-0,67 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τον προβλεπόμενο.

Ευνοϊκά θα είναι τα αποτελέσματα από την κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές και για την απασχόληση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ οι νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μπορεί να ξεπεράσουν, μέσα σε μια πενταετία, τις 33.000.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ εκτιμάται ότι θα ενίσχυε το διαθέσιμο εισόδημα και την αξία της ακίνητης περιουσίας – παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης.

Επιπρόσθετα, η αύξηση των τιμών των ακινήτων θα βελτίωνε τη σχέση τιμών-κόστους κατασκευής και θα τονώσει τις επενδύσεις σε νέες κατοικίες. Η άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας που θα προέκυπτε από αυτές τις επιδράσεις, θα βελτίωνε τις προσδοκίες και θα ενίσχυε τις συνολικές επενδύσεις τα επόμενα έτη.

Το μεγαλύτερο μέρος της επίδρασης θα προέκυπτε από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, μέρος του οποίου τροφοδοτεί την καταναλωτική δαπάνη. Ιδιαίτερα σημαντική εκτιμάται και η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης λόγω του αποτελέσματος πλούτου, ενώ μικρότερη επίδραση θα είχε η αύξηση των συνολικών επενδύσεων και των επενδύσεων σε κατοικίες.

 

SHARE