Αίτηση πτώχευσης από την Aegean Marine Petroleum Network

Αίτηση πτώχευσης προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία της ενώ κινείται η διαδικασία πώλησής της, κατέθεσε στις αμερικανικές αρχές η εταιρεία Aegean Marine Petroleum Network. Η αίτηση υποβλήθηκε και επισήμως στο Πτωχευτικό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, στο χρηματιστήριο της οποίας είναι εισηγμένη η εταιρεία και οι 74 θυγατρικές της.

Η συγκεκριμένη κίνηση έγινε μετά τη διαπίστωση των ελεγκτών περί ευρείας κακοδιαχείρισης και πρακτικών απάτης στην εταιρεία, με ποσά που άγγιζαν τα 200 εκατ. δολάρια. Το ποσό που προαναφέρθηκε εμφανιζόταν ότι έχει εισπραχθεί, ενώ δεν υπήρχε στο ταμείο. Η διαδικασία πτώχευσης από την Aegean Marine Petroleum Network έχει τη στήριξη της εταιρείας, Mercuria, η οποία έχει ως έδρα της την Ελβετία και αντικείμενό της είναι το εμπόριο πρώτων υλών σε όλον τον πλανήτη.

Η Mercuria έχει συμφωνήσει στη διαδικασία της πώλησης να κάνει την πρώτη προσφορά (stalking horse bidder), ώστε να εξασφαλιστεί καλό τίμημα στο τέλος, ενώ θα παρέχει πάνω από 532 εκατομμύρια δολάρια χρηματοδότηση, έτσι ώστε σε όλη τη διαδικασία της υπαγωγής σε καθεστώς πτώχευσης και πώλησης η εταιρεία να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Με αυτή την προσφυγή η εταιρεία και οι θυγατρικές της επιδιώκουν να λειτουργήσουν με τη μορφή των «οφειλετών με κατοχή», όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του Κεφαλαίου 11 του αμερικανικού πτωχευτικού νόμου, υπό την αρμοδιότητα του δικαστηρίου. Παράλληλα έχει ζητήσει να εγκριθεί η βοήθεια της Mercuria στην όλη διαδικασία.

Την όλη υπόθεση έχει αναλάβει το δικηγορικό γραφείο Kirkland & Ellis LLP, ως επενδυτική τράπεζα η Moelis & Company LLC και ως σύμβουλος για την αναδιάρθρωση της επιχείρησης η EY Turnaround Management Services LLC.

SHARE