Αγωγή από μέτοχο στη «Σφακιανάκης» – H απάντηση της εταιρείας

Αγωγή προς την εταιρεία Σφακιανάκης Συμμετοχών κατέθεσε η Μιράντα- Ευστρατία Σφακιανάκη, μέτοχος της εισηγμένης, με την οποία θεωρεί άκυρη την Γενική Συνέλευση που διεξήχθη τον Φεβρουάριο.

Η εταιρεία Σφακιανάκης Συμμετοχών εξέδωσε ανακοίνωση και απαντά πως δεν επηρεάζονται οι εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία:

Πληροφορούμε το επενδυτικό κοινό ότι, όπως μας ενημέρωσε η εταιρεία Σφακιανάκης Συμμετοχών  Α.Ε. –ελέγχων μέτοχος της Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε.– και ο Διευθύνων Σύμβουλός της, τους κοινοποιήθηκε επιστολή του πληρεξουσίου δικηγόρου της κ. Μιράντας-Ευστρατίας Σφακιανάκη, μετόχου της ως άνω εταιρείας, με την οποία τους γνωστοποιεί, όπως γνωστοποιεί και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ότι κατέθεσε αγωγή το κείμενο της οποίας παραθέτει.

Με την αγωγή αμφισβητεί το κύρος της από 05.02.2019 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ως δήθεν άκυρης ή ανυπόστατης.

Η Σφακιανάκης Συμμετοχών Α.Ε. και ο Διευθύνων Σύμβουλός και Μέτοχός της Σταύρος Τάκη μας γνωστοποίησαν επίσης ότι:

(α) δεν αποδέχονται τον ισχυρισμό, δεδομένου ότι η ως άνω Γενική Συνέλευση είναι απολύτως νόμιμη και έγκυρη, καθώς παρέστησαν κατά το νόμο όλοι οι μέτοχοι, οι αποφάσεις ελήφθησαν με την απόλυτη έγκριση της κας Σφακιανάκη και έγινε προς το προφανές συμφέρον της εταιρείας δεδομένου ότι κεφαλαιοποιήθηκε υφιστάμενος ληξιπρόθεσμος δανεισμός, του οποίου η εξόφληση δεν ήταν δυνατή·

(β) επιπλέον, η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της Σφακιανάκης Συμμετοχών Α.Ε., που επέφεραν οι αποφάσεις της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιήθηκε εγκαίρως και εμπροθέσμως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδια την ενάγουσα μέτοχο και αποτέλεσε τη βάση για τη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τον κ. Σταύρο Τάκη.

Η ως άνω ενέργεια δεν έχει καμία επίπτωση στη λειτουργία της εταιρείας μας, καθώς αποτελεί ενδομετοχική διαφορά των μετόχων της μετόχου μας Σφακιανάκης Συμμετοχών Α.Ε., όπως δε μας γνώρισε ο Προτείνων δεν επηρεάζει την εν εξελίξει υποχρεωτική δημόσια πρόταση και στόχος του είναι να ολοκληρωθεί η τελευταία επιτυχώς.

SHARE