ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Ο Ιάσων Ρουσόπουλος νέος πρόεδρος ΔΣ

Τον κ. Ιάσονα Ρουσόπουλο, Αναπληρωτή Γενικό Οικονομικό Διευθυντή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εξέλεξε το ΔΣ της “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών” ως μέλος στη θέση της κας Ελένη Ζαρίκου, η οποία υπέβαλλε την παραίτησή της από τη θέση του Προέδρου και μέλος του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για προσωπικούς λόγους.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. με εκτελεστικά καθήκοντα εξελέγη ο κος Ιάσων Ρουσόπουλος.

Κατόπιν τούτο, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιάσων Ρουσόπουλος, Πρόεδρος,

2. Ιωάννης Καμπούρης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος,

3. Αλέξανδρος Νικολούζος, Μη εκτελεστικό μέλος,

4. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

5. Ευάγγελος Δαρούσος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η εκλογή του κου Ιάσονα Ρουσόπουλου ως Προέδρου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, θα υποβληθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συγκληθησομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

SHARE