ALPHA BANK: Χωρίς στρατηγικό επενδυτή – Κεφάλαια μόνο από τους μετόχους της

xxx
Με θετική καθαρή θέση άνω των 2 δισ. ευρώ θα κλείσει η χρήση του 2012 για την Alpha Bank, γεγονός που της δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στον αγώνα για τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της. Τα κεφάλαια αυτά αφορούν το καθαρό ποσό, που αντιστοιχεί στους ιδιώτες μετόχους της τράπεζας και δεν περιλαμβάνoυν καμία κρατική βοήθεια (προνομιούχες μετοχές ή άλλο εργαλείο).

Η εξαγορά της Εμπορικής αποτέλεσε το σημείο καμπής, που αναζωογόνησε την κεφαλαιακή βάση του ομίλου. Με την εξαγορά της Εμπορικής, η Alpha Bank απέκτησε κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις απώλειες του PSI, της επαναγοράς κ.ά. Σημειώνεται ότι στο τέλος εννεαμήνου η καθαρή θέση της Alpha Bank είχε διαμορφωθεί στα -330 εκατ. ευρώ. Ετσι, με την εξαγορά της Εμπορικής τα κεφάλαια των μετόχων της Alpha Bank ανέρχονται περίπου στα 2,6 δισ. ευρώ και είναι η μόνη συστημική τράπεζα με θετικά κεφάλαια.

Σύμφωνα με αναλυτές, για τη χρήση του 2012, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιευτούν έως το τέλος Μαρτίου, η καθαρή θέση των μετόχων της Alpha θα διαμορφωθεί κοντά στα 2 δισ. ευρώ καθώς θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι ζημίες και οι υψηλές προβλέψεις του τέταρτου τριμήνου, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

Με δεδομένη τη θετική κεφαλαιακή θέση, η διοίκηση της Alpha Bank θα επιχειρήσει να αντλήσει τα αναγκαία κεφάλαια στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης από τους σημερινούς μετόχους της χωρίς να αναζητήσει τη συνδρομή κάποιου στρατηγικού επενδυτή. Με τον τρόπο αυτό, οι μέτοχοι θα αποφύγουν τη σημαντική περαιτέρω απομείωση (dilution) της περιουσίας τους, ενώ παράλληλα θα καρπωθούν το σύνολο του οφέλους σε περίπτωση που η Ελλάδα επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά.

Οι κεφαλαιακές ανάγκες της Alpha Bank προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος στα 4.571 εκατ. ευρώ. Από αυτά η Alpha μπορεί ποσό έως 2 δισ. ευρώ να το καλύψει με την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων (CoCo’s) καθώς έχει λάβει τη σχετική απόφαση. Αν εκδοθούν τα CoCo’s, τότε η αύξηση κεφαλαίου θα είναι στα 2.571 εκατ. ευρώ και η ιδιωτική συμμετοχή, δηλαδή το ποσό που θα πρέπει να καλύψουν οι μέτοχοι της Alpha, θα είναι 257 εκατ. ευρώ (10%). Ωστόσο, δεν αποκλείεται να μην προχωρήσει τελικά στην έκδοση CoCo’s καθώς αφενός επιβαρύνονται με υψηλό κόστος (ξεκινούν με επιτόκιο 7%, που αυξάνεται σε 9% σταδιακά) και αφετέρου εμπεριέχουν σοβαρούς κινδύνους για τους μετόχους (αν ο δείκτης επάρκειας υποχωρήσει κάτω του 7%, τότε τα ομόλογα μετατρέπονται αυτομάτως σε μετοχές και μάλιστα σε τιμή χαμηλότερα κατά 50% της τιμής έκδοσης των μετοχών της ανακεφαλαιοποίησης). Αν δεν εκδοθούν μετατρέψιμα ομόλογα, τότε η τράπεζα θα πρέπει να συγκεντρώσει 457 εκατ. ευρώ, ποσό περίπου ίσο με την τρέχουσα χρηματιστηριακή της αξία.

Πριν εκλέξει την τελική στρατηγική της, η Alpha Bank θα πραγματοποιήσει επαφές με μετόχους της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προκειμένου να παρουσιάσει τα σχέδιά της και να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις των μετόχων. Παράλληλα, μέσω ξένων τραπεζών και επενδυτικών οίκων θα παρουσιάσει τα νέα δεδομένα, τις προοπτικές και τα σχέδιά της σε ξένους επενδυτές που πριν από τη δημοσιονομική κρίση ήταν τοποθετημένοι στη μετοχή, επιδιώκοντας την προσέλκυση νέων επενδυτών.

Σύμφωνα με αναλυτές, η προσπάθεια της Alpha Bank δεν θα είναι εύκολη, δεδομένου του ότι η οικονομία παραμένει σε ύφεση, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνονται διαρκώς και ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη για τη χώρα (παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί). Ο μεγάλος φόβος είναι η ύφεση να παραταθεί, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ποιότητα των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, ροκανίζοντας τα κεφάλαια. Ωστόσο, σημειώνουν, η Alpha Bank ξεκινώντας από θετικό σημείο, με κεφάλαια ύψους 2 δισ. ευρώ, έχει ισχυρό πλεονέκτημα στην προσέλκυση ιδιωτών μετόχων.

Πηγή: kathimerini.gr
62995558

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

SHARE