8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Screenshot at Nov 18 17-11-14

 

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 18-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

«Το “ΤΙ” και το “ΠΩΣ” στην Αγωγή, στη Διδασκαλία, στην Έρευνα και στη Μάθηση: Ακούω και ξεχνώ – βλέπω και θυμάμαι – κάνω και καταλαβαίνω»

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016: ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου, Αθήνα Προσέλευση Συνέδρων: 17:00 Πανηγυρική Έναρξη Συνεδρίου: 17:50

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016:  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα Έναρξη εργασιών: 8:00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΒΑΓΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΝΤΑΡΑΣ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΛΕΝΤΖΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΝΤΑΡΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(σε μορφή Adobe Acrobat PDF)

SHARE