500 επιχειρήσεις – «διαμάντια» Επισημάνσεις του Ν. Κωσταντέλλου για τα εταιρικά αποτελέσματα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP Group, Νικήτας Κωνσταντέλλος,  έκανε τις παρακάτω επισημάνσεις με αφορμή την παρουσίαση των 500 κερδοφόρων ελληνικών επιχειρήσεων του 2011: «Η βαθύτατη κρίση που πλήττει την Ελληνική Οικονομία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο το 2011. Το γεγονός ότι συμπληρώνεται μία πενταετία συνεχούς και εντεινόμενης ύφεσης που σωρευτικά ξεπερνά το 21%, έχει άμεσο αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δυσμενέστατο περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα και τα δεδομένα ανατρέπονται συνεχώς.

–          Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι, στο σύνολο των ελληνικών εταιρειών, τα Κέρδη EBITDAκατακρημνίστηκαν γυρίζοντας αθροιστικά από κέρδη 12 δισ. το 2010 σε ζημίες 33 δισ. το 2011.

–          Σε αυτή την έντονα αρνητική συγκυρία λαμβάνει μεγαλύτερη αξία το γεγονός ότι οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες συνολικά  πέτυχαν αύξηση 6 δισ. ή  7% στον κύκλο εργασιών τους καθώς και 6% στα Κέρδη EBITDA, ενώ και τα ίδια κεφάλαια τους διευρύνθηκαν, σε μία περίοδο συρρίκνωσης των επενδύσεων γενικά. Η εξέλιξη της κερδοφορίας των εταιρειών της έκδοσης είναι, λοιπόν, σαφέστατα θετικότερη σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του συνόλου των ελληνικών εταιρειών, στις οποίες διαπιστώνεται δραστική επιδείνωση.

–          Χαρακτηριστικό της μεταβλητότητας της εποχής είναι ότι 107 εταιρείες της αντίστοιχης κατάστασης του 2010 δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη του 2011 και αντικαθιστώνται από νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις.

–          Το γεγονός ότι από τις 500 κερδοφόρες εταιρείες του 2011, μόνον 61 είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δείχνει το πόσο μακρύ δρόμο έχει αυτό να διανύσει ώστε να καταστεί πόλος έλξης των σημαντικότερων Ελληνικών εταιρειών.»

SHARE