3η Ημερίδα της Π.Ε.Τ.Α.Κ.: «Ασφαλής Εργασία στους Ανελκυστήρες»

Η Π.Ε.Τ.Α.Κ. διοργανώνει την 3η Ημερίδα με θέμα «Ασφαλής Εργασία στους Ανελκυστήρες» στην Αθήνα στις 14 Σεπτεμβρίου 2017. H ασφάλεια των ανελκυστήρων αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας και θα πρέπει να συνιστά πρώτη προτεραιότητα όλων των εμπλεκομένων μερών, από τον κατασκευαστή ενός ανελκυστήρα μέχρι τον τελικό χρήστη.

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση σχετικά με τις πρακτικές ασφαλούς εργασίας στους ανελκυστήρες, τόσο κατά την εγκατάσταση αλλά και κατά την συντήρηση. Επίσης, στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα νέα πρότυπα (ΕΝ 81.20 & 81.50) που παρέχουν αυξημένη προστασία σε εργαζόμενους και χρήστες. Τέλος, η ημερίδα θα εστιάσει στους υφιστάμενους ανελκυστήρες, την τρέχουσα νομοθεσία και την ενσωμάτωση των νέων προτύπων στο ελληνικό δίκαιο.

Την ημερίδα αναμένεται να παρακολουθήσουν στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ελληνικής ιδιοκτησίας αλλά και πολυεθνικών, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες ενώ στους ομιλητές περιλαμβάνονται εμπειρογνώμονες και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου.

SHARE