23.5 εκατ. ευρώ τα χρέη της Leo Burnett

Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της Leo Burnett, όπως αναφέρονται στην αίτηση πτώχευσης, αποκαλύπτει το adbusiness στο τεύχος που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.
Τα 23.546.127 ευρώ αγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Leo Burnett,σύμφωνα με την… αίτηση πτώχευσης, που κατέθεσε στο αρμόδιο δικαστήριο η εταιρεία. Η σχετική λίστα υπάρχει στην στήλη paramediaτου τεύχους 767 του περιοδικού adbusiness, που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα και αποδεικνύει την δεινή οικονομική θέση, στην οποία είχε περιέλθει η εταιρεία. Φυσικά στην λίστα αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές της εταιρείας προς Alter, Μodern Times, Terra.

Oι οφειλές
Αναλυτικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές οπως αναφέρονται στην αίτηση πτώχευσης είναι οι εξής:

– προς το απασχολούμενο σε αυτήν προσωπικό για δεδουλευμένες αποδοχές τους μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Δώρο Χριστουγέννων 235.091,48 ευρώ
– προς το ΙΚΑ για ασφαλιστικές εισφορές (μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Δώρο Χριστουγέννων 181.084,09 ευρώ
– προς το Δημόσιο για Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών μηνών Σεπτεμβρίου,
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου’ και Δώρο Χριστουγέννων 150.035,86 ευρώ
– προς το Δημόσιο για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 28.540,44 ευρώ
– προς την ΔΕΗ για αξία καταναλωθέντος ηλεκτρικού ρεύματος 32.218,11 ευρώ
– προς τον ΟΤΕ, για παρασχεθείσες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και προς παρόχους internet 6.474,32 ευρώ, και 11.070 ευρώ ,αντιστοίχως,
– προς τον εκμισθωτή των γραφείων της για δεδουλευμένα μισθώματα μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 85.512 ευρώ,
– προς τράπεζες Probank 3.585.577,31 ευρώ, EFG Eurobank 160.223,33 ευρώ, Πειραιώς 102.172,74 ευρώ, από δανειακές εν γένει συμβάσεις,
– προς διάφορους προμηθευτές της για παρασχεθείσες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των μέσων (media)) 18.968.127,28 ευρώ

Σύνολο 23.546.127 ευρώ

SHARE