Ψήφος εμπιστοσύνης από την Fairfax στην Eurobank

Σε αγορά μετοχών της Eurobank προχώρησαν θυγατρικές της Fairfax Financial Holdings. 

Αναλυτικότερα, η Eurobank ανακοινώνει κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τον κ. Bradley Paul L. Martin (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank και ανώτερο στέλεχος της Fairfax) και από τον όμιλο Fairfax, αγορές μετοχών της Eurobank από θυγατρικές εταιρείες της Fairfax ως ακολούθως:(i) στις 29.5.2017 οι κάτωθι θυγατρικές της Fairfax απέκτησαν τις ακόλουθες μετοχές της Eurobank:(ii) στις 30.5.2017 οι κάτωθι θυγατρικές της Fairfax απέκτησαν τις ακόλουθες μετοχές της Eurobank:(iii) στις 31.5.2017 οι κάτωθι θυγατρικές της Fairfax απέκτησαν τις ακόλουθες μετοχές της Eurobank:

 

 

 

 

 

SHARE