Τ.Τ.: Διευκρινίσεις για τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ.

Οι συνολικές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2011, ύψους 1,32 εκατ. ευρώ, αφορά τις αμοιβές συνολικά 16 προσώπων, διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Αναλυτικά, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διευκρινίζει, σχετικά με δημοσιεύματα για τις αμοιβές ΔΣ των ΔΕΚΟ, ΤΤ και ΑΤΕ, προς αποφυγήν λανθασμένων εντυπώσεων, ότι στο ποσό που αφορά στο ΤΤ συμπεριλαμβάνονται:
* οι αμοιβές για συνολικά 16 πρόσωπα, ανεξαρτήτως του χρόνου της θητείας και παραμονής ενός εκάστου μέλους στο ΔΣ
* το σύνολο των μικτών ετήσιων αμοιβών τους από μισθωτές υπηρεσίες και αποζημιώσεις
* και οι εργοδοτικές εισφορές αυτών.

SHARE