Τρόικα: Σενάριο συγχώνευσης ΑΤΕ – ΤΤ με ανακεφαλαιοποίηση 6 δισ. απο ΤΧΣ


Την λύση της συγχώνευσης της Good Bank ATE Bank που θα προκύψει μετά την διάσπαση της σε καλή και κακή τράπεζα με το Ταχυδρομικό ταμιευτήριο φαίνεται ότι εξετάζει η Τρόικα ως μια ρεαλιστική λύση για το μέλλον των 2 τραπεζών.
H λύση συνοπτικά έχει ως εξής.

Θα σπάσει σε good και bad bank η ΑΤΕ υιοθετώντας ένα ήπιο μοντέλο διάσπασης με τις μη χρηματοοικονομικές θυγατρικές και ορισμένα δάνεια να απομακρύνονται και η good bank να ανακεφαλαιοποιείται.
Επίσης θα ανακεφαλαιοποιηθεί και το ΤΤ και εν συνεχεία με τις ευλογίες της Τρόικα, της ΤτΕ και του ΤΧΣ θα συγχωνευθούν η good bank ATE Bank με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Είναι γεγονός ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχουν πέσει πολλές προτάσεις.
1)Αρχικά η εκπρόσωπος του ΔΝΤ είχε προτείνει να κλείσει η ΑΤΕ μάλιστα είχε εισηγηθεί στην Τρόικα μέχρι τα τέλη του 2012 να μπει λουκέτο στην τράπεζα.
2)Μετά την λύση σοκ του ΔΝΤ ενεργοποιήθηκαν πολιτικοί μηχανισμοί για να διασώσουν την ΑΤΕ.
3)Εξετάστηκε να διασπαστεί σε good και bad bank ήπιας μορφής με απόσχιση όλων των μη χρηματοοικονομικών θυγατρικών.
4)Εξετάστηκε η Good bank να συγχωνευθεί με την Εθνική τράπεζα αλλά αυτή η λύση θα οδηγούσε σε κλείσιμο άνω των 200 καταστημάτων της ΑΤΕ λόγω αλληλοεπικάλυψης.
5)Εξετάστηκε η συγχώνευση της Good bank ATE με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Η λύση αυτή είχε αντιμετωπιστεί με προβληματισμό αλλά έχει επανέλθει στο προσκήνιο.
6)Είχε εξεταστεί η πώληση του ΤΤ στην Εθνική αλλά λόγω ομολόγων και υψηλής ανακεφαλαιοποίησης δεν κρίνεται συμφέρουσα λύση.
7)Στο πάζλ των λύσεων ήρθε να προστεθεί και ένα σχέδιο του ΤΧΣ να συγχωνευθεί το ΤΤ με μικρές τράπεζες που έχουν ακόμη θετική καθαρή θέση ώστε το Ταμείο να επενδύσει όσο το δυνατό λιγότερα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση του νέου σχήματος.
Η λύση αυτή προσκρούει σε εμπόδια καθώς Attica και Probank δεν επιθυμούν μια τέτοια εξέλιξη.
Μετά από πολλά πλάνα για ΑΤΕ και ΤΤ η λύση που έχει αποκτήσει οπαδούς εκ νέου είναι η συγχώνευση της Good ΑΤΕ με ΤΤ για να λάβουν από το ΤΧΣ 5,5 με 6 δις ευρώ κεφάλαια.

Τα βήματα εξυγίανσης της ΑΤΕ

Ένα σκληρό μεν αλλά αποτελεσματικό δε σχέδιο σωτηρίας φαίνεται ότι έχουν επεξεργαστεί οι εμπλεκόμενοι για την ATE Bank.
Η νέα κυβέρνηση μπορεί να δήλωσε ότι θα διασφαλίσει την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας ενώ θα δοθεί έμφαση στην εξασφάλιση των δανείων προς τον Αγροτικό τομέα που αποτελούν το 10% του συνόλου των χορηγήσεων ή 2,2 δις ευρώ αλλά δεν ανέφεραν τον τρόπο.
Με βάση πληροφορίες το σχέδιο έχει ως εξής.
Η ΑΤΕ θα σπάσει σε good και bad bank σε καλή και κακή τράπεζα.
Στην good Bank θα ενταχθούν τα δάνεια προς τον αγροτικό τομέα – κατά την άποψη μας πολλά εξ αυτών είναι χαμηλής ποιότητας και κακώς θα ενταχθούν στην καλή τράπεζα – ορισμένα βασικά επιχειρηματικά δάνεια και λιανικής.
Στην Bad bank θα ενταχθούν όλες οι συμμετοχές και θυγατρικές της ΑΤΕ που είναι σχεδόν χρεοκοπημένες ή ζημιογόνες, τα δάνεια προς τα πολιτικά κόμματα ύψους 190-200 εκατ ευρώ και ορισμένα επιχειρηματικά δάνεια, όπως επίσης και όλα τα εναπομείναντα δάνεια προς τον δημόσιο τομέα.
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα εταιρίες χρεοκοπημένες όπως ΕΒΖ και άλλες απομακρύνονται από τον ισολογισμό της ΑΤΕ Bank
Με βάση πρώτους υπολογισμούς στην bad bank στην κακή τράπεζα θα μεταφερθούν στοιχεία ενεργητικού και θυγατρικές ύψους 5 δις ευρώ.
Παράλληλα με σχετικά συνοπτικές διαδικασίες θα κλείσουν 120-140 καταστήματα και το προσωπικό θα μεταταχθεί ή απολυθεί.
Η δέσμευση των κομμάτων ότι δεν θα απολύσουν άλλους δημοσίους υπαλλήλους είναι η πιο έωλη δέσμευση των τελευταίων 100 ετών του πολιτικού συστήματος.
Όσον αφορά την ανακεφαλαιοποίηση προ της διάσπασης της σε good και bad bank η ΑΤΕ θα χρειαζόταν περίπου 4 δις ευρώ κεφάλαια.
Μετά το σπάσιμο της τράπεζας σε good και bad bank η Good Bank θα χρειαστεί για να ανακεφαλαιοποιηθεί 2,8 δις ευρώ αν και ακόμη αυτό είναι πολύ επισφαλής πρόβλεψη.

To μοντέλο ανακεφαλαιοποίησης του ΤΤ

Η ζημία 2,8 δις από τα ομόλογα και η ανακεφαλαιοποίηση του ΤΤ ύψους 2,3 δις ευρώ σε μετά φόρων βάση και με τον αναβαλλόμενο φόρο θα καλυφθεί από το ΤΧΣ με κοινές μετοχές μετά ψήφου.
Αυτό πρακτικά συνεπάγεται ότι θα χρειαστεί νέα κεφάλαια 2,3 δισ.
Το ΤΤ διαθέτει 499 εκατ κεφάλαια και λόγω της ζημίας από τα ομόλογα εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια -1,8 δις ευρώ.
Οι λύσεις που εξετάστηκαν και εξετάζονται για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι
1)Αποκλείστηκε η διάσπαση του ΤΤ σε good και bad Bank.
Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική καθώς αναγνωρίζει και η Τρόικα ότι το ΤΤ μπορεί να μην υπάγεται στις συστημικές τράπεζες αλλά είναι βιώσιμη αν ανακεφαλαιοποιηθεί.
2)Επιχειρήθηκε να πωληθεί στην Εθνική τράπεζα αλλά δεν καρποφόρησε η προσπάθεια.
Είναι προφανές ότι όσο υπάρχουν ομόλογα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών τόσο θα απομακρύνεται το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων.
Το ΤΤ διαθέτει σε τρέχουσα αξία ομόλογα στον ναδίρ ενώ η ονομαστική τους αξία είναι περίπου στα 1,8 δις ευρώ από 4,04 δις ευρώ που ήταν το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και δανείων.
3)Το τελικό σενάριο ανακεφαλαιοποίησης περιλαμβάνει αύξηση που θα καλύψει το ΤΧΣ.
Το ΤΧΣ θα καταβάλλει 2,3 δις ευρώ κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση του ΤΤ.
Όμως η αύξηση κεφαλαίου θα υλοποιηθεί με κοινές μετά ψήφου μετοχές και όχι με κοινές με αναστολή ψήφου καθώς δεν θα καλυφθεί η ελάχιστη συμμετοχή 10%.
Εν συνεχεία θα υλοποιηθεί το σχέδιο συγχώνευσης με την Good bank ATE Bank.

Πέτρος Λεωτσάκος
bankingnews.gr

SHARE