ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Αυξάνει τις τιμές – στόχους η Goldman Saschs – Buy για την Alpha Bank

«Το πολιτικό σκηνικό βελτιώνεται, η σκληρή δουλειά παραμένει», τονίζει η Goldman Sachs σε ανάλυσή της για τις ελληνικές τράπεζες.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα αυξάνει τις τιμές – στόχους για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, με φόντο την πρόοδο στη β΄αξιολόγηση, την επίτευξης Staff Level Agreement και την ψήφιση του πακέτου μέτρων από τη Βουλή, τα οποία οδήγησαν στη μείωση των spreads των ελληνικών ομολόγων.

Ο οίκος αυξάνει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ δίνει σύσταση «buy» μόνο για την Alpha Bank. Για τις υπόλοιπες τράπεζες δηλώνει «neutral». Το upside φτάνει ως και 28%.

Η ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα εξαρτάται από τη σταδιακή βελτίωση των εγχώριων οικονομικών συνθηκών και της έλλειψης πολιτικής αναταραχής, τονίζουν οι αναλυτές της Goldman Sachs.

Σύμφωνα με τις διοικήσεις των τραπεζών, η καθυστέρηση στην δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος έχει επηρεάσει αρνητικά τους καταναλωτές και την επιχειρηματική εμπιστοσύνη τους πρώτους μήνες του έτους, με αποτέλεσμα την εκ νέου αύξηση στα ποσοστά αθέτησης πληρωμών των δανειοληπτών. Ενώ οι τράπεζες δείχνουν μια σημαντική βελτίωση από το Μάιο κάθε περίοδος παρατεταμένης πολιτικής αβεβαιότητας θα μπορούσε να διαταράξει και πάλι την εύθραυστη ανάκαμψη του κλάδου.  Οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τους μακροοικονομικούς δείκτες, συστήνει η Goldman Sachs.

SHARE