Τράπεζα Κύπρου: Μειώσεις αμοιβών έως και 50% στα μέλη της διοίκησης

ΜΕΙΩΣΗ αμοιβών της τάξης του 50% για τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και 25% για τα υπόλοιπα μη εκτελεστικά μέλη αποφασίστηκε μεταξύ άλλων κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου, στις 19 Ιουνίου 2012, στη Λευκωσία. Η συνέλευση εξέτασε την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.
Κατά τη συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
•    Εγκρίθηκε η επανεκλογή των εξερχόμενων συμβούλων Θεόδωρου Αριστοδήμου, Ανδρέα Αρτέμη, Γεώργιου Μ. Γεωργιάδη, Χρίστου Μουσκή, Ανδρέα Ηλιάδη, Γιάννη Κυπρή, Ηλία Νεοκλέους και Συμεών Μάτση.
•    Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του δ.σ. και η Έκθεση Αμοιβών.
•    Μετά από δική τους εισήγηση εγκρίθηκε η περαιτέρω μείωση στις αμοιβές των μη εκτελεστικών συμβούλων. Η μείωση ανέρχεται σε 50% (από 15%) για τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και σε 25% (από 15%) για τα υπόλοιπα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
•    Μετά το πέρας των εργασιών της ετήσιας γενικής συνέλευσης πραγματοποιήθηκε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου, κατά την οποία τούτο καταρτίστηκε σε σώμα και επανεξέλεξε ομόφωνα τους κ. Θεόδωρο Αριστοδήμου και Ανδρέα Αρτέμη ως πρόεδρο και αντιπρόεδρο αντίστοιχα.

SHARE